Symposium over diversiteit in toezicht

Op vrijdag 4 april organiseerden Nationaal Register samen met Talent naar de Top, VIIP (Vrouwen in Institutioneel Pensioen) en APG het symposium “Diversiteit in de pensioensector”. Het symposium besteedde aandacht aan de circa 250 vacatures die medio 2014 zullen ontstaan in het toezicht op pensioenfondsen. Dit als gevolg van de herziening van het bestuursmodel en het extra inrichten van raden van toezicht bij pensioenfondsen per 1 juli 2014. Tijdens dit symposium werd een appèl gedaan op en door vrouwen om, juist nu er meer en andere bestuurs- en toezichtsfuncties vrij komen, een diversiteitsslag te slaan.

Voor deze bestuurs- en toezichtsfuncties in het pensioenwezen was belangstelling te over. Zo’n negentig vrouwelijke professionals (en een handvol mannen) waren naar Amsterdam gekomen om in het vergadercentrum van APG te luisteren naar interessante sprekers en aansprekende workshops te volgen over dit onderwerp.

Maatschappelijke relevantie en verantwoordelijkheid

Dagvoorzitter Ada van der Veer (commissaris bij o.a. LeasePlan Corp., de NPO en Alliander) schetste bij aftrap de contouren. Ze stelde onder meer: ‘De pensioensector is een interessante sector van maatschappelijke relevantie waar professioneel toezicht van grote waarde is. De wetgever en de externe toezichthouders stellen terecht stevige eisen aan de governance van pensioenfondsen. Er is tenslotte sprake van gedwongen winkelnering en verplichte deelname van deelnemers. Dat legt grote verantwoordelijkheden neer bij de pensioenfondsbesturen en hun toezichthouders.’Symposium 'Diversiteit in de pensioensector' - 4 april 2014

Aan de hand van een aantal anekdotes benadrukte Angelien Kemna (Chief Investment Officer, APG) de maatschappelijke relevantie van een (toezicht)functie in de pensioensector: “Met eigen ogen heb ik het drama in de VS gezien, waar grote groepen ouderen de helft van hun pensioen hebben zien verdampen. Meer dan de helft van hun pensioen is gewoon weg! Ook in Engeland is de afgelopen tien jaar het pensioensysteem afgebroken. Omdat er geen verplichtstelling is sparen mensen niet meer voor hun pensioen. En het staatspensioen is onvoldoende om van te leven. Het resultaat is dat er in de VS en in Engeland grote groepen ouderen leven in armoede. Dat moeten we in Nederland écht voorkomen.”

Ontwikkelingen in de sector

Fieke van der Lecq (bijzonder hoogleraar Pensioenmarkten (APG-leerstoel) en commissaris bij Delta Lloyd) en Onno Steenbeek (hoogleraar Risicomanagement pensioenfondsen en directeur Asset Liability Management bij APG) gaven uitleg over de pensioenwereld, de dilemma’s die er zijn ten aanzien van pensioenbeleid en de aanstaande veranderingen in de governance. De Wet versterking bestuur bevat een integrale herziening van de governance en medezeggenschap bij pensioenfondsen. Zo komen er vijf -deels nieuwe- bestuursmodellen en voor de 85 bedrijfstakpensioenfondsen komen er nieuwe raden van toezicht. Ook komen er onafhankelijke bestuursleden bij, visitatie gaat van drie naar één jaar en per jaar toetst De Nederlandsche Bank (DNB) nog altijd 350 nieuwe bestuursleden voor pensioenfondsen op geschiktheid. Dat zijn geen herbenoemingen maar nieuwe mensen. Daar komt dus straks een pool van nieuwe raad van toezicht leden bij. Genoeg kansen dus voor vrouwen om de komende maanden en jaren in te gaan stromen, al zal consolidatie van fondsen ook weer een remmende factor zijn.

Call for action

Directeur van het Nationaal Register, Olaf Smits van Waesberghe, deed een appèl aan de dames in de zaal om juist nu in actie te komen. ‘De nieuwe wet is een call for action. Je moet als vrouw niet naar de telefoon blijven staren, maar zelf in actie komen en een bestuurs- of toezichtsfunctie ook opeisen.’

Sandra Lutchman, directeur van Talent naar de Top vulde aan: ‘Ook van de andere kant is actie nodig. Zittende pensioenbestuurders hebben de taak zelf in beweging te komen en zelf op zoek te gaan naar vrouwen/diversiteit. De combinatie van goed gekwalificeerde vrouwen en een ontvankelijke omgeving is de sleutel tot succes.’ Als laatste spreker vatte Sybilla Dekker, voorzitter van Talent naar de Top, de boodschap nog eens kort samen en riep de aanwezigen nadrukkelijk op deze kans op meer diversiteit aan te grijpen.

Workshops en netwerkborrel

Aan het einde van de middag konden de deelnemers aan het symposium workshops bijwonen over toezichthouden, Boardroom Dynamics, risico’s van pensioenfondsen en de toetsingsgesprekken bij DNB. Met een drukbezochte netwerkborrel werd het programma afgesloten.

Brightlands Smart Services Campus officieel van start

Suggestie

Brightlands Smart Services Campus officieel van start

APG verzesvoudigt beleggingen in green bonds

Suggestie

APG verzesvoudigt beleggingen in green bonds