Terugblik seminar APG: de polarisatie voorbij

Led by chairman Charles Groenhuijsen was on 31 October during an APG seminar in The Hague discussed the pension debate between generations. APG organized this seminar to go deeper into one of the main pillars of the pension system; solidarity.

Solidariteit is één van de belangrijkste pijlers van het pensioenstelsel die de laatste tijd ter discussie staat. Dit werd tijdens het seminar belicht vanuit verschillende perspectieven. Niet polariserend, maar met oog voor nuances en feiten. Jong en oud discussiëren over welke aanpassingen gedaan moeten worden in het pensioenstelsel en vragen zich af wat eerlijk is en wie de rekening van deze aanpassingen moet betalen. 

Bekijk de video wie werd gebruikt als inleiding van het seminar.

 

Dick Sluimers: 'Maak solidariteit niet te ingewikkeld'

Bij de discussie over solidariteit tussen deelnemers moet de pensioensector zich realiseren dat er veel meer vormen zijn van solidariteit dan alleen die tussen de generaties. Die kanttekening plaatste Dick Sluimers, bestuursvoorzitter van APG. Volgens hem wordt het begrip solidariteit op dit moment vaak misbruikt. In de huidige pensioenregelingen is er impliciet ook solidariteit tussen bijvoorbeeld rijke en arme werknemers, rokers en niet-rokers, mannen en vrouwen - en zelfs tussen korte en lange mensen. Die hebben allen een verschillende levensverwachting, aldus Dick Sluimers. Naar zijn oordeel is solidariteit een kwestie van geven en nemen, en moet de pensioensector niet willen proberen alles in één pensioencontract te regelen.

“Niet alles is terug te rekenen. Er blijven altijd losse eindjes,” waarschuwde hij.“ Daarom is het beter om te bezien welke vorm van solidariteit we willen houden. Alle elementen van solidariteit in één regeling gaat echt niet lukken.” Volgens Dick Sluimers gaat het er vooral om dat wordt voorkomen dat het te ingewikkeld wordt. “De gewone burger snapt er niets meer van,” zei hij in een toelichting voor IPNederland.

Onno Steenbeek: ‘moeilijk om scheve solidariteit recht te trekken’

Het is moeilijk om scheve solidariteit recht te trekken. Dit punt werd verduidelijkt door Onno Steenbeek, directeur ALM bij APG en hoogleraar Risicobeleid Pensioenfondsen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Onno Steenbeek kwam met extreme voorbeelden van solidariteitsdilemma's. Hij noemde onder meer een deelnemer met een 52 jaar jongere partner in verband met solidariteit in het partnerpensioen.

Dat dergelijke voorbeelden van scheefgetrokken solidariteit niet academisch zijn, bleek uit een reactie van een vertegenwoordiger van het Pensioenfonds voor Baggeraars. Hij wees op het feit dat baggeraars langdurig van huis zijn. Het komt vaak voor dat zijn pensioendeelnemers van hun Nederlandse echtgenote scheiden in ruil voor een nieuwe jonge buitenlandse partner, die ze ontmoeten tijdens hun verblijf in verre oorden.

Jetta Klijnsma: 'waardering voor betrokkenheid van pensioensector'

Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid participeerde ook als gastspreker. De staatssecretaris kon helaas niet al te diep ingaan op de invulling van het nieuwe Financiële Toetsingskader (FTK), maar benadrukte nogmaals het belang van breed draagvlak en sprak haar waardering uit voor de betrokkenheid die de pensioensector getoond heeft bij de consultatie van het wetsvoorstel.

Ficties, feiten en debat

Ook professor Kees Goudswaard, hoogleraar toegepaste economie in Leiden nam de bezoekers mee in de percepties die jongeren en ouderen hebben van solidariteit (ficties) in relatie tot de werkelijkheid (feiten). Het programma werd uiteindelijk afgesloten met een debat tussen Gijs van Dijk (Bestuurslid FNV), Ewout Irrgang (voormalig SP Tweede Kamerlid), Jeroen Dejalle (jongste lid van de ABP Deelnemersraad) en Onno Steenbeek (directeur ALM bij APG en hoogleraar Risicobeheer Pensioenfondsen (EUR)).

The times they are a-Changin'

Suggestie

The times they are a-Changin'

Zesde APG Summercourse georganiseerd voor klanten

Suggestie

Zesde APG Summercourse georganiseerd voor klanten