Schoonmaakfonds: Als bedrijf niet betaalt, worden ze elke dag gebeld

Niet beleggen in bedrijven die schoonmakers uitbuiten, mikken op meer aandelen en indexatie en werkgevers achter de broek blijven zitten om de premie. Het zijn de prioriteiten voor het fonds Schoonmaak, een fonds in een lastige branche. Lees hieronder een deel van het interview.

BPF Schoonmaak

(Bedrijfstakpensioenfonds Schoonmaak- Glazenwassersbedrijf)
Deelnemers: 121.400 actieven, 353.600 slapers, 18500 gepensioneerden
Belegd vermogen: € 2,8 miljard
Dekkingsgraad per eind november 2013: 106,2%
Regeling: middelloon, 1,67% opbouw

Het pensioenfonds Schoonmaak is een fonds in een moeilijk markt. De marges zijn krap, de salarissen laag, schoonmakers wisselen voortdurend van baan, in korte dienstverbanden. Er zijn meer dan 3000 werkgevers in de schoonmaak: een paar grote, maar ook heel veel kleine en die betalen niet allemaal de premies.

Handhaving

'Handhaving is heel belangrijk voor ons. We willen 99% van onze premies binnenhalen en elke maand weten wie bij welk bedrijf pensioen opbouwt," zegt Martens. 'Onze handhavingsafdeling bij APG pluist de advertenties op internet en in de krant na op schoonmaakbedrijven. Dan vragen we bij het UWV op wie er werken of we gaan ter plaatse kijken of er een bedrijf met werknemers zit. We willen ook de urenadministratie van de werkgevers zien, anders geven ze soms te weinig uren op. Een bedrijf dat niet betaalt, wordt elke dag gebeld. Zo nodig komt de deurwaarder met dwangbevel. Als verplicht bedrijfstakpensioenfonds hoeven we daar niet voor naar de rechter. We aarzelen ook niet om faillissement aan te vragen.

De strenge aanpak is ook eis van DNB, zegt Martens. 'Die premie is een risico voor ons, want als er niet wordt betaald, moeten wij wel het pensioen uitbetalen. We zitten bij de DNB daarom in de toezichtcategorie van de grootste fondsen.' Handhaving was een reden in 2009 om van uitvoerder te wisselen. 'Syntrus Achmea haalde onvoldoende resultaat met het controleren op de premiebetaling. '

Kleine aanspraken

De administratie is des te gecompliceerder, omdat iedereen in de sector pensioen opbouwt, vanaf het eerste uur werken in de schoonmaak. 'We moeten dus echt snel weten als iemand ergens anders is gaan werken. En het betekent veel kleine aanspraken. Die kopen we vaak weer af, we hebben er de afgelopen jaren 300.000 afgekocht. Onze afkoopgrens ligt lager dan het wettelijk maximum. Anders lukt het nog weinig schoonmakers om iets op te bouwen.'

AOW-gat

Ook met de regeling van Bpf Schoonmaak is het voor schoonmakers moeilijk om een goed pensioen op te bouwen. Met name in de Randstad zijn er veel allochtonen die een AOW-gat hebben. Er wordt veel parttime gewerkt.

In de clinch

Voor grote beslissingen over het fonds moet het bestuur wel wachten op de sociale partners. Werkgevers en werknemers liggen al sinds november in de clinch over een nieuwe CAO: er is ruzie over de lonen, de reiskostenvergoeding, wachtdagen bij ziekte. Beslissingen over pensioen worden niet genomen. Het pensioenfonds kon voor de regeling in 2014 dus weinig doen.

In de sector schoonmaak is het vaak bonje, lacht Martens. 'Maar in het bestuur werken we prima samen. Ik neem aan dat het conflict dit jaar wel opgelost wordt. Want 2014 belooft, met het nieuwe FTK in 2015, weer een druk jaar te worden.'

 

Pensioenfonds Architectenbureaus kiest APG als pensioenuitvoerder

Suggestie

Pensioenfonds Architectenbureaus kiest APG als pensioenuitvoerder

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers

Suggestie

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers