Samenstelling raad van bestuur APG wijzigt

De samenstelling van de raad van bestuur van APG wijzigt per 1 september. Dr. Angelien Kemna (56) wordt de nieuwe Chief Finance and Risk Officer (CFRO). Zij volgt mr. Peter Kok op, die deze functie op interim-basis heeft vervuld. Drs. Eduard van Gelderen (48) wordt de nieuwe Chief Investment Officer (CIO).

Angelien Kemna per 1 september 2104 CFRO en Eduard van Gelderen CIO van APG

Angelien Kemna en Eduard van Gelderen

Mr. drs. Elco Brinkman, president-commissaris van APG: “Wij zijn erg verheugd dat Angelien haar expertise, vooral op het gebied van risk en finance, als nieuwe CFRO voor APG blijft inzetten. Het borgt niet alleen de continuïteit binnen de raad van bestuur, maar geeft vooral aan dat integraal risicomanagement een steeds grotere rol in ons bedrijf gaat spelen. De keuze voor Angelien was niet moeilijk omdat zij de afgelopen vijf jaar haar sporen als Chief Investment Officer (CIO) binnen APG ruimschoots heeft verdiend. Zij heeft de eenvoud en transparantie in het beleggingsproces aanmerkelijk vergroot en dat gepaard laten gaan met goede rendementen voor onze klanten. Sinds haar aantreden is ons belegd vermogen gestegen van € 200 miljard tot € 375 miljard medio dit jaar”.

Dr. Angelien Kemna wordt als CIO opgevolgd door drs. Eduard van Gelderen (48). Eduard van Gelderen is momenteel Chief Investment Officer Capital Markets Investments bij APG Asset Management en vormt samen met Angelien Kemna de statutaire directie binnen APG Asset Management.

Mr. drs. Elco Brinkman: “Eduard heeft de afgelopen jaren reeds leiding gegeven  aan een belangrijk deel van APG Asset Management. Voor de RvC was het dan ook een logische stap om Eduard te vragen toe te treden tot de raad van bestuur als leidinggevende voor het gehele beleggingsbedrijf. Het is met veel vertrouwen dat wij deze nieuwe rolverdeling binnen de raad van bestuur, gericht op continuïteit en optimale klantbediening, tegemoet zien. We wensen zowel Angelien en Eduard veel succes in hun nieuwe functie”.

De nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van APG ziet er per 1 september aanstaande als volgt uit:
Drs. D.M. Sluimers, CEO
Drs. E. van Gelderen, CIO
Dr. A.G.Z. Kemna, CFRO
Drs. Ir. M. Boerekamp RA, COO

Pensioenfonds Architectenbureaus kiest APG als pensioenuitvoerder

Suggestie

Pensioenfonds Architectenbureaus kiest APG als pensioenuitvoerder

Effectieve ondersteuning van zelfmanagement voor consumenten

Suggestie

Effectieve ondersteuning van zelfmanagement voor consumenten