Risicomanagement bij beleggen

Op initiatief van FNV Bondgenoten, heeft de werknemersorganisatie samen met APG, Ortec Finance en Kas Bank gewerkt aan de beschrijving van het risico- en rendementsprofiel en de capital allocatie naar risicobronnen.

Deze nieuwe visie op ‘risicomanagement bij beleggen’ is eind mei 2012 gepubliceerd onder de titel ‘Beleggingsrisico’s – aanpak voor het beheersen van de risico’s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.’

Op initiatief van FNV Bondgenoten, heeft de werknemersorganisatie samen met APG, Ortec Finance en Kas Bank gewerkt aan de beschrijving van het risico- en rendementsprofiel en de capital allocatie naar risicobronnen. Deze nieuwe visie op ‘risicomanagement bij beleggen’ is eind mei gepubliceerd onder de titel ‘Beleggingsrisico’s – aanpak voor het beheersen van de risico’s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.’
De publicatie is geschreven in een tijd waarin discussies gaande zijn over de gangbare manier waarop pensioengeld wordt verdeeld over beleggingscategorieën. Zo gaat FNV Bondgenoten zijn pensioenfondsbestuurders adviseren eerst een verdeling te maken op basis van risicobronnen, zoals landen- of renterisico.

Uitreiking

De publicatie werd eind mei door Willem Noordman, hoofdbestuurder van FNV Bondgenoten, overhandigd aan Joanne Kellerman, directeur van De Nederlandsche Bank.

schrijversteam

Van links naar rechts: José Suarez Menendez, Egon Tibboel, Pieter van Foreest, Loranne van Lieshout, Alwin Oerlemans, Martijn Vos, Ard de Wit, Joanne Kellermann en Willem Noordman.

‘Beleggingsrisico’s’ is ontwikkeld om pensioenfondsbestuurders handvatten te geven voor risicomanagement. Aan de inhoud is onder andere meegewerkt door José Suarez Menendez CFA, Adviseur Pensioenen, FNV Bondgenoten; Dr. Alwin Oerlemans CFA, directeur APG Institutional Business Development en Dr. Pieter van Foreest FRM, Head of Client Risk Management, APG Asset Management.

Een voorproefje van de nieuwe visie op risicomanagement bij beleggen is in mei 2012 gepubliceerd in Pensioen Bestuur & Management . Dit artikel is geschreven door Pieter van Foreest en José Suarez Menendez.

APG paper stelt verbeteringen aan holistische balans benadering

Suggestie

APG paper stelt verbeteringen aan holistische balans benadering

Wuijster: Politieke druk om 'thuis' te beleggen funest

Suggestie

Wuijster: Politieke druk om 'thuis' te beleggen funest