Risico en portefeuillesamenstelling

Beleggingscategorieën splitsen in hun gemeenschappelijke risicofactoren lijkt echt analytische inzichten op te leveren. Martin Steward (IPE) vraagt investeerders wat zij in de praktijk met deze inzichten kunnen doen.

Pieter van ForeestBeleggingscategorieën splitsen in hun gemeenschappelijke risicofactoren lijkt echt analytische inzichten op te leveren. Martin Steward (IPE) vraagt investeerders wat zij in de praktijk met deze inzichten kunnen doen.

Pensioenfondsen zijn lastig. Ze willen alles. Ze willen vermogensgroei realiseren, maar onder verschillende marktomstandigheden. Ze willen volatiliteit minimaliseren en tijdens marktcorrecties grote dalingen vermijden, maar ze willen ook risico’s nemen die op lange termijn worden beloond. Moderne portfoliotheorie moest van deze cirkels vierkanten maken of ten minste de investeerders helpen om de perfecte balans te vinden tussen risico en rendement. En de belangrijkste aanbeveling die de moderne portfoliotheorie suggereert? Spreid je risico.

 

Pieter van Foreest, hoofd Client Risk Management bij APG

Stijlverloop

Eén van de meer recente rapporten over de onderliggende risicofactoren van traditionele beleggingscategorieën ontstond volgens een van de auteurs, Pieter van Foreest (hoofd Client Risk Management bij APG), door inzichten die verkregen zijn bij analyse van hedgefundrisico waarbij ‘stijlverloop’ werd ontdekt.

‘Beleggingsrisico’s – aanpak voor het beheersen van risico’s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen’ gepubliceerd door de Nederlandse vakbond FNV Bondgenoten en geschreven door haar pensioenadviseur José Suarez Menendez in samenwerking met KAS Bank en Ortec, adviseert om asset allocatie niet te richten op een vaste mix van beleggingscategorieën maar liever op een vaste mix van risicofactoren (zoals renterisico, inflatierisico, landenrisico, kredietrisico, aandelenrisico en valutarisico), terwijl de mix van beleggingscategorieën mag variëren in de loop van de tijd.

‘Ik bedacht dat sommige van deze inzichten in het stijlverloop van hedgefunds toegepast konden worden op het volledige portfolio’, aldus Van Foreest. ‘Het project startte met het gebruikmaken van hulpmiddelen van anderen om te onderzoeken of er sprake was van een soort ‘stijlverloop’ binnen een breed portfolio. Beleggingscategorieën zijn niet ‘plain vanilla’, ze staan bloot aan meerdere factoren. Daarom besloot ik aan het begin van het project het probleem te benaderen alsof beleggingscategorieën gestructureerde producten waren van risicobronnen.’

Net als Mansi focust Van Foreest op het duidelijk zichtbare hybride aspect van krediet om zijn punt duidelijk te maken. We weten dat Amerikaanse bedrijfsobligaties, gemiddeld, op termijn een positief rendement opleveren voor Europese investeerders, maar komt dat rendement van het nemen van het risico dat verbonden is aan bedrijfskredietrisico, of van het aanhouden van de Amerikaanse dollar of van het vastzetten van een rente voor een bepaalde periode?

‘Ik moet dit weten – ten eerste omdat er een renterisico verbonden is aan mijn verplichtingen en ten tweede omdat indien het rendement voornamelijk aan het bedrijfskredietrisico te danken is, een instrument als CDS mij in staat stelt om daarop in te spelen zonder het renterisico’, aldus Van Foreest. ‘Als ik wil kan ik het nuttige risico afscheiden van een beleggingscategorie die feitelijk een gestructureerd product is.’ Hiermee zijn de belangrijkste voordelen gegeven van analyse van je portfolio aan de hand van dit soort onderliggende risico’s – krediet, looptijd, valuta – in plaats van beleggingscategorieën: het stelt je in staat om risico’s te identificeren en vast te stellen welke beloond worden en welke niet, dat is duidelijk. Maar het stelt je ook in staat om je investeringen te herstructureren, beter gericht op de risico’s die jij wilt en nodig hebt.

Lees het volledige artikel (in het Engels).

Pensioenstelsel 2025: klaar voor het vervolg in de 21ste eeuw?

Suggestie

Pensioenstelsel 2025: klaar voor het vervolg in de 21ste eeuw?

Eduard van Gelderen verlaat APG

Suggestie

Eduard van Gelderen verlaat APG