Reactie wetsvoorstel Pensioencommunicatie

Staatssecretaris Jetta Klijnsma stuurde dinsdag 2 september jl. een wetsvoorstel pensioencommunicatie naar de Tweede Kamer. Het doel is dat mensen beter en makkelijker kunnen zien hoe hun pensioen ervoor staat. En op een eenvoudige wijze kunnen bepalen welke keuzes er zijn en of actie nodig is om het gewenste pensioen te bereiken. Wordt dat met dit wetsvoorstel bereikt?

raoul willms, manager strategische marketing APGRaoul Willms, Manager Strategische Marketing bij APG: "We ondersteunen natuurlijk de lijn om zaken relevanter en begrijpelijker te maken voor de deelnemers van onze klanten. Dat is iets waar we ons binnen APG al volop voor inzetten."

Reactie staatssecretaris wetsvoorstel pensioencommunicatie

In het Wetsvoorstel Wet Pensioencommunicatie wordt voorgesteld de pensioencommunicatie te verbeteren door deze meer aan te sluiten op de wensen van deelnemers en duidelijker te communiceren over onzekerheden. Het voorstel beoogt mensen een persoonlijk totaaloverzicht van hun pensioen te bieden.

Klijnsma: ‘’De huidige verplichte pensioeninformatie is ingewikkeld, omvangrijk en onvolledig. Het kan daardoor mensen op het verkeerde been zetten. Deelnemers moeten weten waar ze aan toe zijn en hoe ze dat te weten kunnen komen. Dit wetsvoorstel is een stap naar de mensen toe. Het kan duidelijker, korter en overzichtelijker.‘’

Ook kijken vanuit product

Willms: "Het is opzienbarend dat in de reactie van de staatsecretaris alleen naar de communicatie wordt gekeken. Vanuit optiek van marketing en communicatie kijk je normaliter ook vanuit het product. De ontwikkeling van het pensioenproduct is vooral een ‘technisch’ en politiek proces. Normaal ontwikkel je een product vanuit klantbehoeften en in dat kader houden we ons hart vast als we kijken naar de ontwikkeling van de nieuwe pensioenregeling. Dat wordt alleen nog maar complexer om te communiceren, daar communiceer je bij wijze van spreken niet tegenop."

Meer informatie over het wetsvoorstel is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Acht vragen en antwoorden over pensioen en de rente

Suggestie

Acht vragen en antwoorden over pensioen en de rente

Communicatie in de pensioensector

Suggestie

Communicatie in de pensioensector