Productinnovatie op pensioengebied gewenst

Alwin Oerlemans, directeur institutional business development bij pensioenuitvoerder APG, geeft tijdens studiemiddag VBA (vereniging van beleggingsprofessionals) aan dat de pensioenbelegger komende jaren nieuwe innovaties zal zien ontstaan. Hoe kunnen lliquide assets bijvoorbeeld beter belegbaar worden gemaakt?

Uitdagingen zijn er zowel in individuele als collectieve beleggingsproducten.

Sinds de 80-er jaren is het pensioenvermogen enorm gestegen van €74 miljard (1980) tot inmiddels meer dan  €930 miljard. Ook de asset allocatie is aan het veranderen.  Alwin Oerlemans: "In de jaren 80 werd nog bijna alleen in vastrentende waarden belegd en een klein beetje in vastgoed. Inmiddels bestaat de gemiddelde assetmix van pensioenfondsen voor 53 procent uit obligaties, 31 procent uit aandelen, 9 procent uit vastgoed en 7 procent uit overige beleggingen."

"Pensioenfondsen beleggen voor de lange termijn en stemmen daarbij hun beleggingen af op hun pensioenbetalingen op de lange termijn. Het feit dat bepaalde beleggingen niet beursgenoteerd zijn, is dus maar een beperkt nadeel. Vanuit de toezichthouder worden er vanwege de illiquiditeit wel eens kanttekeningen bij dit soort beleggingen geplaatst. Hier zit een spanningsveld, waar vermogensbeheerders op in zouden kunnen springen, vindt Oerlemans. Ook illiquide beleggingen moeten echter goed worden begrepen in termen van risico, rendement en kosten," zegt Oerlemans.

"Heel actueel is verder de vraag of het risico van de beleggingen passend is bij de deelnemers. ‘Hoe ga je dat meten? Dit vraagt nog wel om meer aandacht.

Bij het bepalen van het beleggingsbeleid is de assetmix nu nog vaak leidend. Ik denk dat dat gaat veranderen en dat de risicomix leidend gaat worden. Je wilt immers weten hoe de risico’s in de portefeuille zich verhouden tot elkaar en tot de verplichtingen," aldus Oerlemans.

Lees het hele artikel

Bron: Fondsnieuws, 13 maart 2014

ABP wint prijs voor Pensioen Pop-up store

Suggestie

ABP wint prijs voor Pensioen Pop-up store

Zzp’er laat gemiddeld €1.450,- aan belastingvoordeel liggen

Suggestie

Zzp’er laat gemiddeld €1.450,- aan belastingvoordeel liggen