Positie pensioenfondsen verbeterd

De grootste pensioenfondsen staan er een stuk beter voor dan een paar maanden geleden. Het risico op kortingen neemt daardoor af. Dat blijkt uit de derdekwartaalcijfers van de 5 grootste pensioenfondsen.

Voor 2 van deze fondsen, ABP en bpf BOUW, verzorgt APG het vermogensbeheer. ABP zag de dekkingsgraad toenemen met 6,2 procentpunt tot 103,3%. De dekkingsgraad van bpf BOUW steeg met 5,8 procentpunt tot 109,7%.

APG beheert ook het vermogen van SPW, het pensioenfonds voor de woningcorporaties. De dekkingsgraad van SPW steeg van 105% (juni 2013) naar 111% (eind september 2013).

 

Effectieve ondersteuning van zelfmanagement voor consumenten

Suggestie

Effectieve ondersteuning van zelfmanagement voor consumenten

In de psyche van de pensioendeelnemer voor betere pensioencommunicatie

Suggestie

In de psyche van de pensioendeelnemer voor betere pensioencommunicatie