Peter Gortzak Hoofd Beleid APG

APG benoemt Peter Gortzak tot Hoofd Beleid binnen de Directie Strategie & Beleid van APG. Peter Gortzak treedt medio januari 2013 in dienst. In deze functie gaat Peter Gortzak klanten en de Raad van Bestuur van APG adviseren over beleid.

Tevens zal hij contacten onderhouden met externe stakeholders in Den Haag. Peter Gortzak is sinds 1983 werkzaam geweest bij werknemersorganisaties, waarbinnen hij zeer ruime ervaring heeft opgedaan op het gebied van pensioenbeleid. Tussen 2004 en 2012 was hij lid van het Federatiebestuur van de vakcentrale FNV, waarbij hij vanaf 2007 vice-voorzitter was.

Dick Sluimers, CEO APG: 'We zijn erg verheugd met de komst van Peter naar APG. Peter heeft zich altijd ingezet voor een sterk en toekomstbestendig pensioenstelsel en wij zijn erg blij dat hij deze ambitie vanuit APG wil voortzetten.'

Brightlands Smart Services Campus officieel van start

Suggestie

Brightlands Smart Services Campus officieel van start

APG verzesvoudigt beleggingen in green bonds

Suggestie

APG verzesvoudigt beleggingen in green bonds