Pensioen voor lonen boven een ton verbeterd

Werknemers met een inkomen boven een ton kunnen meer pensioen blijven sparen dan eerder werd verwacht. De nieuwe nettopensioenspaarregeling voor hoge inkomens is gunstiger dan het kabinet voor de zomer had aangekondigd. Dat blijkt uit het uiteindelijke voorstel dat staatssecretarissen Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Eric Wiebes van Financiën deze week naar de Tweede kamer hebben gestuurd.

De pensioensector is blij dat het kabinet de hoge inkomens een beet­je tegemoet is gekomen. `Het blijft lapwerk, maar ik vind het wel goed dat de regeling iets is verbeterd', zegt Toine van der Stee, voorzitter van de Blue Sky Group. Blue Sky Group voert onder meer het pensioen van de piloten van KLM uit, die vaak meer dan 100.000 verdienen.

De nettopensioenspaarregeling is bedoeld om hoge inkomens te compenseren voor het pensioengat dat ontstaat door de nieuwe fiscale regels. Per 2015 verlaagt het kabinet namelijk de fiscale ruimte voor pensioenopbouw. Werknemers kunnen dan nog maar maximaal 1,875% van hun loon belastingvrij sparen ten opzichte van 2,15% nu. Hoge inkomens kunnen over hun salaris boven een ton helemaal geen pensioen meer opbouwen binnen de fiscale ruimte. Hierdoor dreigen ze op fors lagere pensioenen uit te komen.

Om hen tegemoet te komen kondigde het kabinet bij het fiscale wetsvoorstel al aan met een nettospaarregeling te komen. Bij deze regeling wordt uit het nettoloon gespaard en niet langer uit het brutoloon, maar het potje is wel vrijgesteld van de vermogensheffing in box 3. De regeling is op vrijwillige basis.

De sector had er echter een hard hoofd in dat de hoge inkomens via deze regeling voldoende konden bijsparen. Klijnsma en Wiebes hadden namelijk laten weten dat ze als maat voor de premie-inleg een rekenrente van 4% zouden voorschrijven. Hierdoor kon een stuk minder premie worden ingelegd dan bij de huidige midden- en eindloonregelingen van pensioenfondsen. Tim Burggraaf van adviesbureau Mercer rekende voor dat met deze premiestaffel van 4% werknemers niet verder zouden komen dan 45% tot 55% van hun laatst verdiende loon, en niet op de gewenste 70%.

De sector is daarom deze zomer een lobby gestart richting Den Haag om de premiestaffel op 3% te krijgen, zodat er meer premie kan worden ingelegd en er dus meer pensioen gespaard kan worden. De 3%-eis geldt sinds 2010 onder voorwaarden ook voor de beschikbare premieregelingen, het alternatief voor de traditionele midden- en eindloonregelingen.

Klijnsma en Wiebes zijn op de valreep aan deze wens tegemoetge- komen. De 3%-staffel zal wel alleen voor nettopensioen gelden en niet voor nettolijfrente. De Pensioenfederatie stelde gisteren in een reactie blij te zijn met deze aanpassing. `Die 3% is nodig om tot een pensioenresultaat te komen dat grosso modo overeenkomt met de reguliere opbouw van 1,875% middelloon', aldus de koepel van de pensioenfondsen in een persverklaring.

Burggraaf van Mercer wijst er wel op dat 3% nog steeds niet genoeg is om op hetzelfde pensioen uit te komen als bij een midden- of eindloonregeling. `Ik schat dat de pensioenen met de nieuwe staffel op zo'n 55% tot 60% van het laatst verdiende loon komen. Dat is een verbetering, maar nog steeds geen 70%', aldus Burggraaf.

Eric Heemskerk, pensioenfiscalist bij Towers Watson stelt dat het ook nog afwachten is of de hoge inkomens er gebruik van zullen maken. `Het is immers een vrijwillige regeling, het box 3-voordeel is niet heel groot en het pensioen is onder de Pensioenwet niet afkoopbaar. Dit in tegenstelling tot een nettolijfrente in de inkomstenbelastingsfeer.'

Bron: Het Financieele Dagblad

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers

Suggestie

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers

Verslag Verantwoord Beleggen APG Groep 2015

Suggestie

Verslag Verantwoord Beleggen APG Groep 2015