Oproep investeerders tot krachtig verdrag tegen wapenhandel

APG heeft opgeroepen tot een krachtig verdrag dat de handel in conventionele wapens aan banden legt. Het verdrag is van belang voor de handhaving van mensenrechten en de economie in conflictrijke landen.

Eind maart 2013 onderhandelen de Verenigde Naties weer over het verdrag dat de handel in conventionele wapens aan banden moet leggen, het Arms Trade Treaty (ATT). Samen met andere vermogensbeheerders deed APG in juli 2012 al een oproep aan landen om een zo krachtig mogelijk verdrag aan te nemen. Mede richting minister Timmermans hebben we die oproep onlangs herhaald. Het verdrag is namelijk van belang voor de handhaving van mensenrechten en de economie in conflictrijke landen.

Gebouw verenigde naties

De Verenigde Naties vergaderen over een nieuw verdrag tegen wapenhandel

Nederland, met een regeerakkoord dat zich richt op handel, ontwikkeling en mensenrechten, heeft alle reden om zich in te zetten voor een sterk, wettelijk bindend en veelomvattend verdrag. Gemeenschappelijke, internationale afspraken voor de handel in conventionele wapens (denk hierbij aan hand- en vuurwapens, tanks, oorlogsschepen, helikopters, vliegtuigen) zijn noodzakelijk voor het beschermen van de mensenrechten. Een sterk wapenhandelverdrag is bovendien van belang voor stabiliteit en welvaart. Al helemaal in fragiele staten.

Investeerders, waaronder APG, zoeken bij voorkeur een stabiel investeringsklimaat, zonder conflict, mensenrechtenschendingen en corruptie. Voor hen is het ook van belang om een helder kader te hebben van duidelijke, mondiaal geldende, standaarden. Dit biedt houvast bij het selecteren van ondernemingen voor beleggingen of investeringen.

Naar aanleiding van deze oproep is een artikel verschenen op Nu.nl.

Effectieve ondersteuning van zelfmanagement voor consumenten

Suggestie

Effectieve ondersteuning van zelfmanagement voor consumenten

Dick van Well nieuw lid van de raad van commissarissen APG Groep

Suggestie

Dick van Well nieuw lid van de raad van commissarissen APG Groep