Mensen actief begeleiden naar acceptabel pensioen

Het Nederlandse pensioenstelsel staat internationaal in hoog aanzien maar er zijn aanpassingen noodzakelijk. Financial Investigator heeft hierover een gesprek in het meinummer met Fieke van der Lecq, APG deeltijdhoogleraar pensioenmarkten aan de Erasmus School of Economics.

Fieke van der Lecq, APG hoogleraar PensioenmarktenFieke van der Lecq is op vele manieren betrokken bij de Nederlandse pensioenwereld. Naast haar leerstoel vervult ze toezichtsfuncties bij Delta Lloyd en diverse pensioenfondsen. Als kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER) buigt ze zich de komende tijd over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Ze leidt een werkgroep die zich richt op de persoonlijke pensioenrekening met collectieve risicodeling. Alle reden om haar gedachten te horen over wat er veranderen moet in Nederland pensioenland en hoe deze veranderingen vorm moeten krijgen.

Hoog in aanzien en toch verandering

Het Nederlandse pensioensysteem staat internationaal gezien in hoog aanzien. Toch denken Nederlanders dat het hoognodig moet worden aangepast en verbeterd. Hoe verklaart u de ogenschijnlijke discrepantie? Fieke: "Laten we even bij het begin beginnen. Waarom is er een
pensioensysteem? Het systeem moet oudere mensen tegen armoede beschermen en mensen in staat stellen om hun leefpatroon ook op latere leeftijd te handhaven. Die twee doelstellingen naast elkaar zorgen soms al voor spanning. Daarnaast moet ook sprake zijn van een systeem dat houdbaar is. Met name op dat punt is gebleken dat we kwetsbaar zijn."

Is de crisis de reden?

Was de financiële crisis nodig om dat duidelijk te maken? Fieke:"Niet helemaal. Een van de belangrijkste risico’s van het systeem is de demografische ontwikkeling. Nederland veroudert, dat was al langer duidelijk. Maar het is gebleken dat we kwetsbaar zijn voor ontwikkelingen op de financiële markten. Dan gaat het trouwens niet alleen over de crisis, maar met name om de ontwikkeling van de rentevoet. Door de aanhoudend lage rente blijkt ons systeem minder robuust te zijn dan tevoren werd gedacht."

Deugt het niet of is het te ingewikkeld?

Deugt een internationaal gelauwerd systeem niet meer omdat er een paar jaar niet wordt geïndexeerd?
Fieke: "Nee, zo is het niet. In internationale vergelijkingen blijven we het goed doen. Ons systeem met drie pijlers – AOW, pensioenfonds en individueel sparen – is krachtig. Maar het is ook ingewikkeld. Te ingewikkeld, zo is gebleken. Wat er ook gezegd kan worden, de communicatie van de meeste pensioenfondsen was niet al te best. In kleine lettertjes stond wel ergens dat indexatie geen garantie was en dat afstempelen, het verlagen van de nominale waarde van het pensioen, tot de mogelijkheden behoorde. Maar weinig pensioenfondsen vertelden dat indexatie een ambitie was, geen garantie. Ook is vaak niet duidelijk gecommuniceerd dat een overgang werd gemaakt van eindloon naar middelloon. Toen er geen indexatie werd toegekend en soms zelfs werd afgestempeld, is het vertrouwen van mensen beschadigd.’

Lees hier het hele interview met Fieke van der Lecq door Joos van Mierlo in Financial investigator

Lees meer

Zesde APG Summercourse georganiseerd voor klanten

Suggestie

Zesde APG Summercourse georganiseerd voor klanten

ABP wint prijs voor Pensioen Pop-up store

Suggestie

ABP wint prijs voor Pensioen Pop-up store