Machtig in pensioen

De pensioensector wordt al decennia gedomineerd door mannen, en dan vooral mannen boven de vijftig. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd, maar dat verandert snel.

Zo zit er geen enkele vrouw in het twaalfkoppige bestuur van de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie van pensioenfondsen. En in de besturen van de grootste pensioenfondsen zijn vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd. Maar dat verandert snel. Door de crisis op de financiële markten is de voorheen ‘saaie’ pensioensector zeer dynamisch geworden. De komende jaren staan enorme veranderingen op stapel, die het stelsel minder kwetsbaar voor ontwikkelingen op de financiële markten moeten maken. Ambitieuze vrouwen kunnen daar een rol in spelen, en willen dat ook.

Een aantal ambitieuze vrouwen spelen hierin een rol, waaronder Angelien Kemna (Chief Investment Officer) en Petri Hofsté (Chief Finance Risk Officer) van APG. Fieke van der Lecq (hoogleraar pensioenmarkten Erasmus Universiteit Rotterdam) is verbonden aan de Erasmus Universiteit middels de APG leerstoel pensioenmarkten.

Hier vindt u het volledige artikel.

Mark Boerekamp, COO APG, vertrekt als lid van de raad van bestuur APG

Suggestie

Mark Boerekamp, COO APG, vertrekt als lid van de raad van bestuur APG

Zzp’er laat gemiddeld €1.450,- aan belastingvoordeel liggen

Suggestie

Zzp’er laat gemiddeld €1.450,- aan belastingvoordeel liggen