Verantwoord Beleggen als integraal onderdeel van onze beleggingsbeslissingen

Bij het beleggen van uw pensioenvermogen gaat het om meer dan financiële resultaten alleen. Verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van het beleggingsproces bij APG Asset Management. Daarom verliezen we milieu- en sociale aspecten en uitgangspunten voor goed bestuur nooit uit het oog.

Wij nemen goed ondernemingsbestuur en milieu- en sociale aspecten integraal mee in al onze investeringsbeslissingen met als doel:

  • het verbeteren van de risicogecorrigeerde rendementen;
  • invulling geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  • bijdragen aan de integriteit van de financiële markten.

Namens u gaan wij de dialoog aan met ondernemingen en gebruiken we actief aandeelhoudersrechten.

Op alle beleggingscategorieën is het beleid voor Verantwoord Beleggen van toepassing. Niet alleen bij (beursgenoteerde) beleggingen maar ook bij alternatieve beleggingen. Zo zijn wij toonaangevend in verantwoord beleggen in vastgoed.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Wij roepen bedrijven ter verantwoording door middel van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen en door met hen in dialoog te treden met positieve veranderingen als doel. Bovendien zijn wij actief op zoek naar beleggingen die een oplossing bieden voor duurzaamheidsvraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van hernieuwbare energie, gezondheidszorg en microfinanciering.

Van bedrijven verwachten we dat ze handelen volgens de beginselen van de VN Global Compact. We evalueren regelmatig de aandelen- en obligatieportefeuilles die wij voor u beheren. We gaan een dialoog aan met bedrijven als we denken dat zij niet in lijn handelen. We investeren niet in bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie van landmijnen, clusterbommen, chemische of biologische wapens of kernwapens die gefabriceerd zijn in strijd met het Non-proliferatieverdrag. Ook beleggen we niet in staatsobligaties van landen waar een door de VN-Veiligheidsraad opgelegd wapenembargo van kracht is. Dit uitsluitingsbeleid werd in 2012 herzien. Bekijk de volledige lijst met uitsluitingen.

APG Asset Management neemt namens u deel aan het overleg met beleidsmakers op nationaal en internationaal niveau om bij te dragen aan de ontwikkeling van 'investment grade'-kaders over onder meer corporate governance-vraagstukken en klimaatverandering. Daarnaast heeft APG een actieve dialoog met maatschappelijke organisaties.

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud