Loyalis maatwerkadministratie naar APG

Met ingang van 1 september 2015 verandert Loyalis Maatwerkadministraties in APG. Onder de nieuwe naam blijven wij de vertrouwde diensten leveren.

Collectieve pensioenregelingen en sociale zekerheidsvoorzieningen zijn de laatste jaren sterk in beweging en hebben steeds meer raakvlakken. Loyalis Maatwerkadministraties is al sinds jaar en dag actief als dienstverlener op het gebied van pensioenen, sociale zekerheid en adviesdiensten. Gezien de genoemde ontwikkelingen heeft APG besloten deze activiteiten te zien als kernactiviteiten van APG en daarom voort te zetten als dienst van APG.

Werkgeversdiensten

APG biedt haar opdrachtgevers bestuursadvisering, asset management, pensioenadministratie en pensioencommunicatie. Werkgeversdiensten wordt hier als vijfde dienst aan toegevoegd met de overgang van Loyalis Maatwerkadministraties. Meer informatie kunt u vinden op de website van Werkgeversdiensten.

APG agrees to sell holding in PEPR to ProLogis at EUR 6.20 per unit

Suggestie

APG agrees to sell holding in PEPR to ProLogis at EUR 6.20 per unit

APG benoemt Céline van Asselt tot CFRO Asset Management

Suggestie

APG benoemt Céline van Asselt tot CFRO Asset Management