Jongeren en pensioen: let op

De voorzitters van de Jonge Democraten, FNV Jong en CNV Jongeren wijzen er op, dat de huidige berekeningswijze van de rekenrente leidt tot een lage rekenrente en dus tot lagere dekkingsgraden. Dick Sluimers wijst er op dat dit op langere termijn anders kan uitpakken.

In de Volkskrant stond een reactie van de voorzitters van de Jonge Democraten, FNV Jong en CNV Jongeren op een interview dat Dick Sluimers, bestuursvoorzitter APG, gaf over de huidige pensioenproblematiek. De 3 voorzitters wijzen er op, dat de huidige berekeningswijze van de rekenrente leidt tot een lage rekenrente en dus tot lagere dekkingsgraden. Zodat er op korte termijn niet wordt geïndexeerd of zelfs wordt gekort op pensioenen. Daardoor blijft er meer geld in het fonds en dat is gunstig voor jongeren. Dick Sluimers wijst er op dat dit op langere termijn anders kan uitpakken.

Bron: reactie van Dick Sluimers in De Volkskrant (11-08-2012)

PDF

ESG als een van de uitgangspunten voor investeringen

Suggestie

ESG als een van de uitgangspunten voor investeringen

Pensioenfondsen doen het goed

Suggestie

Pensioenfondsen doen het goed