Jaap van Manen heeft besloten om zich terug te trekken als lid en voorzitter van de raad van commissarissen van APG per 1 januari 2020. Dit vanwege persoonlijke omstandigheden. Zijn rol als voorzitter wordt waargenomen door Pieter Jongstra, de huidige vicevoorzitter van de raad van commissarissen.

Van Manen was voorzitter sinds 1 januari 2019. De raad van commissarissen beraadt zich over de permanente invulling van de rol van voorzitter.

Namens APG dankt de raad van commissarissen Jaap van Manen voor zijn inzet voor APG.

De raad van commissarissen van APG is per 1 januari 2020 als volgt samengesteld: Pieter Jongstra (waarnemend voorzitter), Roger van Boxtel, Maes van Lanschot, Edith Snoeij, Dick van Well en Claudia Zuiderwijk.

 

‘Durf als belegger ook activistisch te zijn bij verduurzaming’

Suggestie

‘Durf als belegger ook activistisch te zijn bij verduurzaming’

APG werkt mee aan één organisatie voor alle Nederlandse veteranen

Suggestie

APG werkt mee aan één organisatie voor alle Nederlandse veteranen