Internationale vergelijking pensioenstelsels

Nederlanders hebben in vergelijking met het buitenland weinig keuzemogelijkheden in het pensioenstelsel. Eduard Ponds, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en senior researcher bij APG, vergelijkt in een Netspar-onderzoek samen met Marcel Lever, Ryanne Cox en Manuel García Huitrón vier typen pensioenstelsels internationaal.

Meer keuzevrijheid

Belangrijkste conclusie: er kan ook in Nederland meer keuzevrijheid worden geboden, mits er goede standaard opties zijn. Met name overheid en sociale partners kunnen een belangrijke rol spelen om de uitvoeringskosten laag te houden. Meer keuzevrijheid vergt bovendien aandacht voor een evenwichtige risicodeling, om te voorkomen dat keuzes van de ene deelnemer ten koste van andere deelnemers gaan.

Helpen met standaard keuzes

De keuzemogelijkheden zijn elders soms erg ruim. In het Verenigd Koninkrijk zijn deelnemers bijvoorbeeld vrij om vanaf 55 jarige leeftijd het opgebouwde pensioenkapitaal op te nemen. “Mensen mogen van hun pensioenkapitaal van mij een Lamborghini aanschaffen” is een bekende uitspraak van de voormalige Engelse minister van pensioenen, Steve Webb. Tegelijk zien we dat buitenlandse regelingen met keuzevrijheid meer en meer gebruik maken van standaardkeuzes om deelnemers te ondersteunen bij de opbouw, bij het beleggen en bij het opnemen van pensioenvermogen.

In het NRC Handelsblad van afgelopen vrijdag 12 juni jl. is er ook aandacht geweest voor het onderzoek. Lees hier het volledige artikel met de titel: 'Elke maand wat geld, of in één keer een auto'.

In de Netspar Brief van juni zijn de resultaten van het onderzoek te lezen. Lees hier.

De groene revolutie komt naar ons toe

Suggestie

De groene revolutie komt naar ons toe

Gerard van Olphen te gast bij BNR Zakendoen

Suggestie

Gerard van Olphen te gast bij BNR Zakendoen