Integraal beheer

80 procent van onze beleggingsportefeuilles beheren we in eigen huis

APG Asset Management beheert 80 procent van zijn beleggingsportefeuille in eigen huis.

Doordat we een groot deel van onze beleggingsportefeuille in eigen huis beheren, kunnen wij beter gefundeerde beleggingsbeslissingen nemen en een hoger risicogecorrigeerd rendement behalen. Dit geldt voor de gehele beleggingsportefeuille en we stemmen dit beleid af op elke specifieke beleggingsstrategie.

Aandelen en beleggingen

Op het vlak van aandelen bijvoorbeeld, hanteren we een sectorbenadering om het effect van klimaatverandering en dat van relevante wetgeving op bedrijven afzonderlijk te analyseren en om thematische trends op langere termijn – zoals waterschaarste, demografische veranderingen en menselijk kapitaal – te identificeren. We voeren diepgaande analyses uit van ondernemingen en hun bestuursstructuur om risico’s te identificeren die kunnen voortvloeien uit een gebrek aan toezicht, het negeren van aandeelhoudersrechten of de verkeerde prikkels voor het management. In sommige gevallen achten we de ESG-risico’s te groot en stoten we de belegging af.

Voor alternatieve beleggingen zoals bijvoorbeeld in infrastructuur, grondstoffen, hedgefondsen en private equity, is bij elk nieuw beleggingsvoorstel een verplichte ESG-toets nodig. We stellen vast wat de risico’s zijn en of de manager van de beleggingen deze goed beheerst. Indien dit niet het geval is, kunnen we de portfoliomanager verzoeken beter beleid en betere systemen te implementeren, of we beperken de beleggingen. Ook hier kunnen in sommige gevallen de ESG-risico’s te groot worden geacht. In dat geval wordt het beleggingsvoorstel afgewezen.

Actief aandeelhouderschap

Integratie van ESG-factoren in het beleggingsproces is nauw verbonden met actief aandeelhouderschap. Daarom voeren we een actieve dialoog met bedrijven over kwesties als zakendoen in conflictgebieden, veilige werkomstandigheden, vakbondsvrijheid en milieubeheer. Denk bij het laatste aan bijvoorbeeld oliewinning uit teerzanden en klimaatverandering. Daarnaast kunnen de samenstelling van het bestuur, opvolgingsplanning en de financiële situatie op de agenda staan.

Wilt u meer informatie, bekijk dan het verslag verantwoord beleggen.

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud