Innovatie en pensioenfondsbeleggen

Zijn pensioenfondsen die zich bezig houden met innovatie van deze tijd? Op het eerste gezicht niet. Onder druk van weggezakte dekkingsgraden, ijverige regelgevers en strenge toezichthouders maakt men vooral pas op de plaats.

Die pas op de plaats wordt gemaakt onder invloed van een onzekere, zelfs wat angstige samenleving. We leven in een tijdsgewricht dat zich kenmerkt door risicomijdend gedrag. Onder die omstandigheden leggen pensioenfondsbeleggers zich er vooral op toe om hun werk beheersbaarder, simpeler en transparanter te maken. Op zichzelf natuurlijk geen verkeerde ontwikkeling. Daar kan echter tegen ingebracht worden dat juist dit de tijd is om uw ware beleggings-mentaliteit te tonen. Fier te staan voor het belang om verantwoorde beleggingsrisico’s te nemen, om een goed rendement te behalen. Beleggingsrisico durven te nemen betaalt zich immers vooral uit als maar weinigen daar toe bereid of in staat zijn. Het staat buiten kijf dat een aantal fundamentele beleggingsbeginselen ook in deze tijd nog opgeld doet. Bijvoorbeeld dat diversificatie voordelen biedt. Het is bovendien wel degelijk zo dat relatief nieuwe beleggingklassen als private equity, infrastructuur, hedge fondsen of zelfs intellectueel eigendom toegevoegde waarde voor een beleggingsportefeuille hebben. Ze moeten wel binnen een beheersingskader passen. Deze beleggingen zijn in staat om het totaalprofiel van de portefeuille te verbeteren.

Toch hoef je niet per sé een trotse durfal te zijn om ook nu te kunnen blijven vernieuwen. Het is de vraag of risicomijdend gedrag en innovatie wel contrasterende begrippen zijn. Is er iets zoals risicomijdend innoveren? Dat kan bijvoorbeeld als innovatie voortkomt uit een zorgvuldige zelfreflectie en het teruggaan naar de basis. Het doel is toch om goede pensioenen uit te keren? Hoewel de langjarige rendementen van de Nederlandse pensioensector zeker niet zijn achtergebleven bij de verwachtingen, iets wat je weleens neigt te vergeten als je de berichtgeving volgt, was het misschien inderdaad ook allemaal wel wat te ingewikkeld gemaakt. In dit artikel bespreek ik drie innovatieve ontwikkelingen op het gebied van pensioenfondsbeleggen: herontdek de basis, totaal portefeuillemanagement en risicofactoranalyse.

Bron: Pensioen bestuur & management nr. 3 / 2012

PDF

Bijdrage APG aan duurzame financieringsstrategie EU

Suggestie

Bijdrage APG aan duurzame financieringsstrategie EU

APG draagt bij aan oplossen Ierse woningnood

Suggestie

APG draagt bij aan oplossen Ierse woningnood