Inbreng APG in nationale pensioendialoog

16 dec 2014 -

De Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS), de beroepsvereniging van economen, had dit jaar als thema op de jaarvergadering de 'Toekomst voor aanvullende pensioenen'. In deze vergadering gaven experts hun visie op het huidige pensioenstelsel en de hervorming daarvan in de vorm van preadviezen. Dit dient als input in de nationale pensioendialoog en in aanwezigheid van de staatssecretaris van Sociale Zaken, mevrouw Jetta Klijnsma. Volgend jaar moet er een kabinetsvisie zijn op de toekomst van ons pensioenstelsel.

Eduard Ponds, senior-strategist bij APG Asset & Liability Management én bijzonder hoogleraar bij de Universiteit van Tilburg

Als kennisintensieve organisatie heeft APG ook inbreng in de pensioendiscussie. Eduard Ponds, senior-strategist bij Asset & Liability Management én bijzonder hoogleraar bij de Universiteit van Tilburg, heeft ook een preadvies opgesteld, samen met Benedict Dellaert van de Erasmus Universiteit. Dit preadvies  gaat over Keuzevrijheid en Pensioenen op Maat.

Eduard Ponds: 'in ons preadvies stellen we vast dat ook binnen een pensioenfonds heel goed pensioen op maat in de uitkeringsfase georganiseerd kan worden. Als je ook keuzevrijheid in de opbouwfase wilt, dan moet je overstappen op individuele pensioenen'.

Lees alle preadviezen

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud