Hypotheekobligaties: 'Pensioenfondsen investeren miljarden met staatsgarantie'

In een interview met de Volkskrant gaat Tjerk Kroes, directeur strategie bij APG, in op de oprichting van een Nederlandse Hypotheekinstelling (NHI) en de voordelen hiervan.

In een interview met de Volkskrant gaat Tjerk Kroes, directeur strategie bij APG, in op de oprichting van een Nederlandse Hypotheekinstelling (NHI) en de voordelen hiervan.

Iedereen heeft baat bij het doorverkopen van hypotheken, zegt de voorzitter van de commissie die er een constructie voor bedacht. De oprichting van een Nederlandse Hypotheekinstelling (NHI) heeft voordelen voor alle betrokken partijen."

Tjerk Kroes, voorzitter van de Commissie Alternatieve financieringsarrangementen Woningmarkt. Volgens Kroes (48), directeur strategie bij pensioenbelegger APG, krijgen banken meer lucht en gaan woningbezitter op termijn mogelijk 0,5 procentpunt minder hypotheekrente betalen. Pensioenfondsen ontvangen een iets hoger rendement op hun beleggingen in veilige hypotheken dan op Nederlandse staatsleningen. En als klap Op de vuurpijl neemt het risico dat de staat loopt niet noemenswaardig toe.

Foto Tjerk Kroes

Het klinkt te mooi voor woorden. Hoe is het mogelijk dat alle part en profiteren van deze constructie?

'Een groot deel van de Nederlandse hypotheken wordt al via de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) door de staat gegarandeerd. Die garantie, die hypotheken voor grote beleggers een veilige belegging maakt, wordt nog onvoldoende erkend. Buitenlandse beleggers vinden de NHG lastig te doorgronden omdat die niet uitbetaalt als de bank zijn huiswerk niet goed heeft gedaan; als de documenten niet op orde zijn. Bovendien daalt de dekking tijdens de looptijd. 'Onder meer door deze onzekerheid vragen buitenlandse beleggers toch een hoge rente als ze beleggen in Nederlandse hypotheken. We nemen deze onzekerheid weg door de overheidsgarantie te laten gelden voor obligaties die de Nederlandse Hypotheekinstelling gaat uitgeven. Als de Nederlandse overheid garant staat, zijn buitenlandse beleggers wel geïnteresseerd.'

Waarom is het plan gericht op buitenlandse beleggers. Het is toch de bedoeling dat Nederlandse pensioenfondsen hypotheken van banken overnemen omdat banken te weinig spaargeld in huis hebben?

'Het uitgangspunt bij de gesprekken met de overheid, pensioen beleggers, De Nederlandsche Bank en banken is steeds geweest dat de hypotheekpakketten interessant moeten zijn voor buitenlandse beleggers. Dan zijn de obligaties ook aantrekkelijk voor Nederlandse pensioenfondsen. Die opereren immers zoals internationale beleggers. Ik verwacht dat de helft tot driekwart van de hypotheekobligaties door buitenlandse beleggers wordt gekocht. De NHI zal roadshows houden om ze aan te prijzen.'

Waarom gaat de hypotheekrente dalen als pensioenfondsen hypotheekobligaties kopen?

'Banken kunnen op deze wijze goedkoper aan geld komen. We hebben afgesproken dat de voordelen van de nieuwe financieringswijze worden doorgegeven aan de consument. Op termijn verwachten we dat de concurrentie op de hypotheekmarkt zal toenemen. Door de hypotheekobligaties wordt het voor nieuwe toetreders - denk aan verzekeraars – makkelijker de markt te betreden. Die concurrentie zal de tarieven verder onder druk zetten. De Nederlandse hypotheekrente zal naar verwachting met 0,5 procentpunt dalen.'

Deelnemers van pensioenfondsen zijn niet erg enthousiast over dit soort plannen. Ze vrezen bijvoorbeeld dat banken hun slechte hypotheken doorschuiven naar pensioenfondsen.

'Die reactie is te begrijpen in het licht van de financiële crisis. Maar het is niet zo dat banken hun risicovolle hypotheken kunnen dumpen bij pensioenfondsen. NHG-hypotheken zijn de minst risicovolle hypotheken die ze hebben. Het risico is te vergelijken met Nederlandse staatsleningen. Het is ook geen belegging in vastgoed. Fondsen kopen de hypotheekobligaties in plaats van staatsleningen omdat ze zo'n 0,2 procentpunt meer rendement opleveren bij een vergelijkbaar laag risico.'

Verslag Verantwoord Beleggen APG Groep 2015

Suggestie

Verslag Verantwoord Beleggen APG Groep 2015

Pensioenfonds Architectenbureaus kiest APG als pensioenuitvoerder

Suggestie

Pensioenfonds Architectenbureaus kiest APG als pensioenuitvoerder