Het Nederlandse pensioenstelsel vanuit Amerikaans perspectief

Onlangs verscheen in de New York Times een artikel over het Amerikaanse pensioenstelsel dat sterk voor verbetering vatbaar is, waarbij het Nederlandse stelsel als voorbeeld kan dienen. Met de titel “No Smoke, No Mirrors: the Dutch Pension Plan” wordt het Nederlandse pensioenstelsel vanuit Amerikaans perspectief bekeken.

Een aantal verschillen

Amerikaanse publieke pensioenfondsen komen flink wat geld tekort om de pensioenen tot in lengte van dagen op te kunnen brengen: er is geen minimumdekkingsgraad, geen toezichthouder die naleving van de afspraken controleert. Financiële risico’s worden onbekommerd doorgeschoven naar volgende generaties.

Werknemers in de VS worden relatief weinig beschermd. Werkgevers en overheid organiseren geen pensioen of een matig pensioen. En komen daar nog mee weg ook.

Voor de private sector is de situatie in de VS nog nijpender dan in de publieke sector. De lonen in de private sector zijn vaak zo laag dat de werknemers amper de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Sparen voor een oudedagsvoorziening is dan vooral een luxe. Lang niet iedere Amerikaanse burger kan zich die luxe permitteren.

Wat vindt APG?

Michel Meijs (Spokesman America and Asia APG Asset Management US Inc.) en Stephan Schuller (strategisch accountmanager Fondsrelaties en Clientreporting APG) wijzen er op, dat zowel het Nederlandse pensioenstelsel als de situatie in de VS veel complexer zijn dan hier beschreven. Waar de situatie schrijnend is voor veel gepensioneerden in de VS, bewondert Stephan de optimistische levenshouding van de Amerikanen: “Terwijl we in Nederland bij elke tegenslag op de financiële markten extra willen sparen, zien de Amerikanen uit naar de volgende hausse. Daar kunnen we nog wat van leren!”

Klik hier voor een Nederlandse vertaling van het artikel.

 

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers

Suggestie

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers

Verslag Verantwoord Beleggen APG Groep 2015

Suggestie

Verslag Verantwoord Beleggen APG Groep 2015