FTK: De moeite niet waard

Vier jaren praten over het pensioenakkoord en het ftk zijn de moeite uiteindelijk niet waard geweest aldus Peter Gortzak, hoofd beleid bij APG. Destijds stond hij als FNV-vicevoorzitter aan de basis van het pensioenakkoord. "Wat er nu ligt, lijkt heel erg op wat we in 2010 juist wilden voorkomen."

Elementen in het geplande nieuwe ftk, zoals een verhoging van de buffereisen, waren in 2009 ook al voorgesteld door DNB, zegt Gortzak in een interview met FD Pensioen Pro.

"Dat was juist de aanleiding voor mij en Kees Oudshoorn van VNO-NCW om te gaan praten over het pensioenakkoord. Omdat we zagen dat die voorstellen funest zouden zijn voor het pensioenresultaat, of tot fors hogere premies zou leiden, of beide."

APG's Peter Gortzak: "FTK: De moeite niet waard"Het pensioenakkoord van 2010 poogde om een einde te maken aan nominale garanties, en pensioenfondsen de ruimte te geven om te beleggen met het oog op het bijhouden van inflatie. Dat ‘reële pensioencontract’ gaat echter geen wet worden.

"Ik moet nog een slag om de arm houden, want we hebben nog geen wetsvoorstel gezien van het nieuwe ftk. Maar de essentie van het pensioenakkoord, een alternatief aan de misleidende nominale zekerheidsmaat van 97,5%, is er uit."

Daarmee lijkt de consequentie die destijds gevreesd werd van een mislukking van het pensioenakkoord - 'tien jaar niet indexeren’ - bewaarheid te worden, zegt Gortzak. "Daar lijkt het wel op uit te draaien. We zijn natuurlijk al een paar jaartjes onderweg. Die bufferverhoging in het nieuwe ftk is een boeggolf die de indexatiemogelijkheid verder vooruitduwt."

Volgens Gortzak is er nog hoop. "Er is mij verteld door Sociale Zaken dat het gelukt is om de beleggingsspagaat op te heffen, dus het feit dat je enerzijds nominale garanties moet bieden en anderzijds rendement maken. En ook de staatssecretaris uit zich op die wijze in de Tweede Kamer. Maar ik kan niet bedenken hoe dat kan. Mij lijkt dat er weinig ruimte is voor zoiets, nu de 97,5%-nominale zekerheidsnorm erin blijft."

Het mislukken van het pensioenakkoord en het reële pensioencontract is te wijten aan ongelukkige ‘framing’ van de onzekerheden die dat zou introduceren, zegt Gortzak. "Er werd steeds maar volgehouden dat het nominale kader ‘zeker’ is. Het is volstrekt verwerpelijk om dat vol te houden, kijk maar naar de verlagingen die er geweest zijn."

Daarnaast was er angst voor procedures, zegt Gortzak: "Terwijl echt duidelijk is dat het invaren geen probleem zou zijn. Zie de onderzoeken die onlangs door Stibbe en De Brauw Blackstone Westbroek zijn opgesteld."

Bron: IPN, 1 mei 2014, Maarten van Wijk (registratie vereist)

Mark Boerekamp, COO APG, vertrekt als lid van de raad van bestuur APG

Suggestie

Mark Boerekamp, COO APG, vertrekt als lid van de raad van bestuur APG

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers

Suggestie

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers