Fieke van der Lecq nieuw kroonlid voor de SER

De ministerraad heeft besloten vier nieuwe kroonleden voor de Sociaal-Economische Raad (SER) voor te dragen voor benoeming. Eén van hen is prof. dr. Fieke van der Lecq. Fieke: "Deze voordracht komt op een mooi moment. Ik zie er bijzonder naar uit een bijdrage te kunnen leveren aan het advies over het pensioenstelsel, dat door de SER wordt voorbereid."

Fieke van der Lecq

Fieke van der Lecq, APG hoogleraar pensioenmarktenFieke (1966) is sinds 2008 APG-hoogleraar Pensioenmarkten aan de Erasmus School of Economics. Zij is algemeen econoom en bedrijfseconoom en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen op een vraagstuk uit de geldtheorie. Vervolgens werkte ze bij het ministerie van Financiën en het CPB (Centraal Planbureau), waarna ze zes jaar hoofdredacteur en uitgever van ESB was. Bij de NMa  (Nederlandse Mededingingsautoriteit) gaf ze van 2006 tot en met medio 2010 leiding aan het onderzoeksteam Monitor Financiële Sector en ontwikkelde ze het mededingingstoezicht op de pensioensector. Fieke vervult diverse toezicht- en adviesfuncties. Zo is ze onder andere voorzitter van de Raden van Toezicht van twee pensioenfondsen en voorzitter van de beleggingscommissie van een pensioenfonds. Ook adviseert ze de AFM in de commissie Financiële Verslaggeving en Accountancy.

APG-leerstoel Pensioenmarken

Voor de APG-leerstoel Pensioenmarkten doet zij onderzoek naar de marktwerking in de pensioensector. Fieke heeft diverse publicaties uitgebracht over onder andere de mogelijkheden voor het ZZP-pensioen, de Algemene en Premie Pensioeninstelling (API en PPI), toezicht in de pensioensector en de verschillen en risico’s van defined contribution en defined benefit.

Meer informatie en alle publicaties van Fieke van der Lecq: http://people.few.eur.nl/vanderlecq/

Meer informatie over de benoeming van de vier nieuwe kroonleden: http://www.ser.nl/nl/actueel/persberichten/2010-2019/2014/20140815-vier-nieuwe-kroonleden.aspx

 

Acht vragen en antwoorden over pensioen en de rente

Suggestie

Acht vragen en antwoorden over pensioen en de rente

Communicatie in de pensioensector

Suggestie

Communicatie in de pensioensector