Eerste stap naar een smart services campus

Pensioenuitvoerder APG, Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg hebben vandaag met de ondertekening van een intentieverklaring een eerste stap gezet voor de realisatie van een smart services campus in Heerlen om hiermee innovatie en talent in de regio te versterken.

De drie partijen spreken met elkaar af om deze zomer de haalbaarheid te onderzoeken van een campus met een ambitieus programma voor de komende tien jaar. Deze campus wordt een innovatieve hotspot waar zogeheten smart services ontwikkeld worden. Door een toenemend gebruik van digitale processen en mobiele apparatuur verandert de manier waarop allerlei administraties ontwikkeld en onderhouden worden. De campus zal hier voorop lopen door unieke nieuwe diensten en producten te ontwikkelen.

De afgelopen twee jaar is belangrijk pionierswerk verricht door de partners van het samenwerkingsverband, de zogeheten Smart Services Hub. Dat is in maart 2014 uitgemond in een masterplan van achttien partijen. APG, Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg brengen nu een versnelling en versterking aan en nemen het initiatief om tot een campusontwikkeling te komen.

Het is de ambitie van de drie partijen om een campus te ontwikkelen met internationale allure en reputatie. Beoogd wordt, om in de komende tien jaar, een substantieel aantal nieuwe arbeidsplaatsen te realiseren, nieuwe bedrijven naar de regio te trekken en start up en spin off bedrijven te realiseren. Daarnaast is het de bedoeling dat er nieuwe opleidingen en om- en bijscholing specifiek gericht op het terrein van ‘smart services’ (employability) ontwikkeld wordt. Tenslotte wordt er gewerkt aan het realiseren van een expertise- en innovatiecentrum Business Intelligence & Smart Services (BISS) waar onderwijs, onderzoek en ondernemen samen komt. Hierin werkt de Universiteit Maastricht zeer nauw samen met Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit.

Samengevat richt de campus zich op smart services innovaties en het binden van talent aan de regio. Nog dit najaar zullen definitieve afspraken worden gemaakt omtrent de exacte bijdragen van de partijen. Daarnaast zal de haalbaarheid in de vorm van een bedrijfsplan voor het totale campusconcept en een samenwerkingsovereenkomst worden onderzocht. Naar verwachting zullen na de zomer de toezichthoudende organen van de Universiteit Maastricht en APG een besluit nemen en zal begin november een voorstel worden gedaan aan het Limburgs Parlement.

Als de haalbaarheidsfase positief wordt afgerond zal het hart van de fysieke campus worden gevormd op de zogeheten locatie GKII. GKII is een kantoor naast het hoofdkantoor van APG Heerlen.

Klik hier voor de pdf van het persbericht.

Verslag Verantwoord Beleggen APG Groep 2015

Suggestie

Verslag Verantwoord Beleggen APG Groep 2015

In de psyche van de pensioendeelnemer voor betere pensioencommunicatie

Suggestie

In de psyche van de pensioendeelnemer voor betere pensioencommunicatie