Driekwart van de olie kan nooit worden gebruikt

Soms duurt het even voordat de gesprekspartners van Erik-Jan Stork begrijpen dat ze geen milieuactivist tegenover zich hebben. Stork is duurzaamheid- en klimaatspecialist van pensioeninvesteerder APG, dat de vermogens beheert van pensioenfondsen ABP, bpfBOUW en SPW. Hij wil van grote vastgoedondernemingen, elektriciteitsmaatschappijen, olieconcerns en andere bedrijven weten wat zij doen aan klimaatbeleid.

'Driekwart van de olie kan nooit worden gebruikt'

Het gaat de pensioenfondsen daarbij niet alleen – of misschien niet eens in de eerste plaats – om het milieu. Zij willen er zeker van zijn dat de miljarden aan pensioengelden die worden geïnvesteerd veilig zijn en voldoende rendement opleveren.

Is het bijvoorbeeld nog wel verstandig om in steenkool te investeren? Wat gebeurt er met oude energiereuzen als RWE en E.ON als iedereen een eigen zonnepaneel op het dak zet? Hoe riskant is het om nog geld te steken in de exploratie van nieuwe olievelden?

Dat sommige bedrijven Stork daardoor verwarren met iemand van de klimaatbeweging is begrijpelijk. Milieugroepen zijn een succesvolle campagne begonnen om investeerders te waarschuwen voor de carbon bubble, de financiële risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen.

De redenering is als volgt: wereldwijd is afgesproken de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde onder de twee graden Celsius te houden. Dat lukt alleen, zeggen wetenschappers, als de uitstoot van broeikasgassen fors daalt. En dat betekent dat ongeveer driekwart van de nu bekende voorraden aan fossiele brandstoffen onaangeroerd moet blijven. Dus waarom nog geld uitgeven aan het zoeken naar nieuwe olie- en gasvoorraden?

Toch is er volgens Stork een belangrijk verschil tussen hem en de activisten van de ‘carbon bubble’. „Zij vinden dat investeerders zich zo snel mogelijk uit de fossiele industrie moeten terugtrekken”, zegt Stork op de dertiende verdieping van een kantoor op de Amsterdamse Zuidas.

„Maar door helemaal uit die bedrijven te stappen verlies je ook je invloed. Wij pleiten er juist voor om betrokken te blijven, zodat deze bedrijven effectieve maatregelen nemen om klimaatrisico’s te beheersen. En tegelijkertijd de financiële risico’s goed in kaart brengen en laten meewegen in investeringsbeslissingen.”

APG gebruikt daarbij de energiescenario’s van het Internationaal Energie Agentschap (IEA), vertelt Stork. „Op basis daarvan hebben we de hele energieportfolio tegen het licht gehouden en de gevolgen voor onze investeringen in kaart gebracht. In het tweegradenscenario van het IEA komt nog steeds 64 procent van de energiehuishouding uit fossiele brandstoffen. Wel zal de energievraag afnemen door sterke besparingen, en ook verandert de mix. Meer duurzaam, meer gas. En minder steenkool, want dat is een bron met veel onzekerheid, een sector die het meeste kans maakt grote klappen te krijgen.” 

Bron: NRC Handelsblad (account vereist)

Auteur: Paul Luttikhuis, NRC Handelsblad

In de psyche van de pensioendeelnemer voor betere pensioencommunicatie

Suggestie

In de psyche van de pensioendeelnemer voor betere pensioencommunicatie

Steeds meer Nederlanders checken pensioen online

Suggestie

Steeds meer Nederlanders checken pensioen online