Dreigend tekort voor pensioen sociale werkplaatsen

Het Pensioenfonds voor Werk en (Re)Integratie dreigt in financiële problemen te komen. Als het kabinet de sociale werkplaatsen wil afschaffen, komen er straks geen nieuwe deelnemers meer in het pensioenfonds.

Op termijn komt er volgens de berekening van het fonds, een tekort van 0,5 mrd. Pensioen wordt namelijk duurder naarmate deelnemers ouder worden. Dit komt doordat er voor een oudere deelnemer minder tijd is om het rendement te halen over de betaalde premie. Als deze hogere kosten niet meer worden gecompenseerd door de lagere kosten van jongeren, gaat de prijs omhoog.

‘Deze schadelast kan de sector niet dragen’, zegt Xander den Uyl, voorzitter van PRWI. Als er geen andere oplossing gevonden wordt voor het tekort, dreigen werknemers en hun werkgevers fors meer premie te moeten betalen.

Sociale zaken is op de hoogte van het probleem en zegt toe het onderwerp met VNG te bespreken.

Bron: Het Financieele Dagblad

Communicatie in de pensioensector

Suggestie

Communicatie in de pensioensector

Pensioenstelsel 2025: klaar voor het vervolg in de 21ste eeuw?

Suggestie

Pensioenstelsel 2025: klaar voor het vervolg in de 21ste eeuw?