Dick Sluimers stopt als CEO van APG Groep per 1 januari 2016

Drs. Dick Sluimers (1953) vertrekt per 1 januari 2016 als voorzitter van de raad van bestuur van APG Groep N.V. Dick Sluimers is in totaal 25 jaar aan ABP en APG verbonden geweest.

Eerst als lid van het bestuur van ABP namens de werkgevers van de rijksoverheid, daarna als financieel directeur, vervolgens voorzitter van de directieraad van ABP en vanaf 2008 als voorzitter van de raad van bestuur van APG Groep N.V. Nu het reorganisatieprogramma bij APG Groep – dat in 2012 van start is gegaan – z’n eindfase nadert, vindt hij het een natuurlijk moment om afscheid te nemen en zich te gaan toeleggen op andere bestuurs- en advieswerkzaamheden.

Bart Le Blanc, voorzitter raad van commissarissen van APG Groep N.V.: ”De bijdrage van Dick is van onschatbare waarde geweest voor APG , de opdrachtgevende pensioenfondsen en de pensioensector in Nederland als geheel. Zijn leiderschap zal node worden gemist in een periode waarin het pensioenstelsel fundamentele veranderingen doormaakt, maar wij begrijpen zijn stap. Het is nu aan APG Groep om een goede opvolger te vinden. “

Dick Sluimers vervult naast zijn functie als voorzitter van de raad van bestuur van APG een aantal nevenfuncties zoals lid van de raad van commissarissen van AkzoNobel  N.V., lid van de Board of Trustees van IFRS Foundation, lid van de raad van commissarissen van Atradius/Atradius Credit Insurance en lid van de raad van toezicht van Netspar.

APG is een financiële dienstverlener in de collectieve pensioenmarkt die voor (pensioen)fondsen pensioenadministratie, -communicatie, asset management en bestuursadvisering verzorgt. APG beheert voor deze (pensioen)fondsen circa 417 miljard euro (juli 2015) van ruim 4,5 miljoen (oud-) werknemers uit het onderwijs, de overheid, de bouw, de schoonmaak- en glazenwassersector, woningcorporaties, energie- en nutsbedrijven en de sociale werkvoorziening. APG werkt voor meer dan 30.000 werkgevers en verzorgt het inkomen van circa 4,5 miljoen deelnemers. In Nederland beheert APG ruim 30% van alle collectieve pensioenen.

Meer informatie over de raad van bestuur en raad van commissarissen van APG

 

Pensioenfonds Architectenbureaus kiest APG als pensioenuitvoerder

Suggestie

Pensioenfonds Architectenbureaus kiest APG als pensioenuitvoerder

APG verzesvoudigt beleggingen in green bonds

Suggestie

APG verzesvoudigt beleggingen in green bonds