Dick Sluimers benoemd tot bestuurslid IFRS Foundation

Amsterdam, 9 februari 2011 – Dick Sluimers, CEO van de Algemene Pensioen Groep (APG), is per heden benoemd tot lid van het bestuur (Trustee) van de IFRS Foundation, de onafhankelijke organisatie die streeft naar een wereldwijde standaard voor regels voor financiële verslaglegging.

De IFRS Foundation houdt toezicht op de International Accounting Standards Board (IASB), het orgaan dat belast is met de ontwikkeling van de wereldwijde standaard en per 1 juli 2011 geleid wordt door Hans Hoogervorst.

De International Financial Reporting Standard (IFRS) is een set van standaardregels voor het opstellen van jaarrekeningen en tussentijdse financiële berichten zoals halfjaarverslagen. In Europa dienen beursgenoteerde ondernemingen sinds 2005 te voldoen aan IFRS; steeds meer niet-beursgenoteerde ondernemingen hanteren ook IFRS. In meer dan 100 landen mag of moet IFRS als verslagleggingsstandaard toe worden gepast door de rapporterende ondernemingen. Dit is van groot belang voor investeerders, waaronder pensioenfondsen, die actief zijn op internationale financiële en kapitaalmarkten, aangezien het vergelijken van internationale financiële verslaglegging daarmee aanzienlijk is vereenvoudigd. Daarbij is de inhoud en kwaliteit van de jaarrekeningen sterk uitgebreid om tegemoet te komen aan de verschillende wensen vanuit gebruikerszijde. 

De rol als Trustee van de IFRS Foundation zal Dick Sluimers vervullen naast zijn functie van voorzitter van de Raad van Bestuur van APG. Op 31 december 2013 verstrijkt zijn termijn als Trustee, die vervolgens eenmaal hernieuwbaar is. De benoeming van Dick Sluimers is goedgekeurd door de IFRS Foundation Monitoring Board. Eerdere Nederlandse Trustees waren Cor Herkströter en Gerrit Zalm.

Over de IFRS Foundation

De IFRS Foundation houdt toezicht op de International Accounting Standards Board (IASB). De Foundation richt zich in het algemeen belang, middels de IASB, op de ontwikkeling van een eenduidige wereldwijde standaard voor financiële verslagleggingsregels van hoge kwaliteit, die transparantie en vergelijkbare informatie vereisen in financiële verantwoording van algemeen doel.
Het bestuur  (de Trustees) van de IFRS Foundation bevorderen het werk van de IASB en de rigoureuze toepassing van de IFRS, maar is niet betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en de technische details van de standaard. Die verantwoordelijkheid ligt volledig bij de IASB. 
Trustees worden benoemd voor een verlengbare termijn van drie jaar.  Zes van de Trustees worden geselecteerd uit de Azië/Oceanië regio, zes uit Europa, zes uit Noord-Amerika, een uit Afrika, een uit Zuid-Amerika en twee uit de rest van de wereld.

Kijk voor meer informatie over de IFRS op: www.ifrs.org

Over APG

APG is een financiële dienstverlener in de collectieve pensioenmarkt en verzorgt voor circa 30 pensioenfondsen administratie, vermogensbeheer, bestuursondersteuning en communicatie. APG beheert voor deze pensioenfondsen circa 280 miljard euro (per ultimo 2010) van ruim 4,5 miljoen (oud-)werknemers in de publieke en private sector. In Nederland beheert APG ruim 30% van alle collectieve pensioenen.

Dick van Well nieuw lid van de raad van commissarissen APG Groep

Suggestie

Dick van Well nieuw lid van de raad van commissarissen APG Groep

APG en Xander Group richten joint-venture op

Suggestie

APG en Xander Group richten joint-venture op