Dekkingsgraden grote fondsen omlaag

In het tweede kwartaal van 2013 zijn de dekkingsgraden van vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen gedaald. Dit betreft ABP, PMT, PFZW, bpfBOUW.

Bij deze fondsen is sprake van een dekkingstekort en een achterstand op het herstelpad. ABP, PMT en PME melden in hun kwartaalbericht dat hun deelnemers op basis van de actuele situatie rekening moeten houden met een aanzienlijke kans op een pensioenverlaging begin volgend jaar. PFZW hoopt verlagingen te kunnen vermijden maar stelt dat de kans daarop toch dichtbij is. Bij BpfBOUW is de achterstand op het herstelpad klein. Dit fonds verwacht dat pensioenverlagingen volgend jaar vooralsnog niet aan de orde zijn.

De daling van de dekkingsgraden werd vooral veroorzaakt door de daling van de rente waartegen de fondsen hun verplichtingen moeten berekenen. En door de stijging van de actuele marktrente. Het eerste zorgt voor hogere verplichtingen; het tweede voor lagere koersen van vastrentende waarden die een belangrijk deel uitmaken van de totale portefeuille. Dit negatieve effect kan worden versterkt door verliezen op de renteafdekking. Ook het sentiment op de internationale aandelenmarkten werd in de loop van het tweede kwartaal negatief.

De laatste weken is de rente gestegen en trekken de internationale beurzen wat aan. Desondanks blijft er voor een aantal pensioenfondsen een reële kans op pensioenverlagingen bestaan in 2014.

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers

Suggestie

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers

Brightlands Smart Services Campus officieel van start

Suggestie

Brightlands Smart Services Campus officieel van start