De keerzijde van keuzevrijheid (2)

In 2014 leven we in een meerkeuzemaatschappij, waar autonomie, zelfbepaling en een individuele invulling van het keuze-ideaal als groot goed gelden. Een tendens naar meer keuzevrijheid in pensioen past bij een veranderende samenleving en de huidige ontwikkelingen in het pensioenstelsel.

De voordelen aan een verruiming van keuzevrijheid worden vaak erkend. Echter, gezien de belangen moet de keerzijde niet onderschat worden. We benaderen het veelzijdige thema keuzevrijheid vanuit deze invalshoek.

In het artikel over keuzegedrag en pensioen staan we stil bij de psychologie van het kiezen, de keuzecontext met betrekking tot pensioen en waarom er juist nu een tendens naar meer keuzevrijheid waar te nemen is.

Kemna te gast bij Buitenhof

Suggestie

Kemna te gast bij Buitenhof

APG benoemt nieuw Hoofd Corporate Governance

Suggestie

APG benoemt nieuw Hoofd Corporate Governance