De Shell variant

De doorontwikkeling van de premieovereenkomst staat op dit moment volop in de belangstelling.

In een artikel in de Pensioen Doc. gaat Janwillem Bouma, algemeen directeur van Shell Pensioenbureau Nederland en uitvoerend bestuurder Shell Nederland Pensioenfonds Stichting, in op de collectieve conditionele annuïteit (kortweg: CCA) zoals die op basis van het wetsvoorstel variabele uitkering vorm zou kunnen krijgen.

De doorontwikkeling van de premieovereenkomst staat op dit moment volop in de belangstelling. Afgelopen zomer werd door het kabinet het zogenoemde wetsvoorstel variabele uitkering ter consultatie voorgelegd. Breder bezien is de doorontwikkeling van de premieovereenkomst een belangrijk onderdeel van het pensioenstelsel van de toekomst. Zo beveelt de SER in zijn advies over de toekomst van het pensioenstelsel aan om de ‘interessante, maar onbekende’ variant IV van persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling nader te onderzoeken. Shell Nederland en SNPS zijn al langere tijd voorstander om deelnemers de mogelijkheid te bieden in de uitkeringsfase van de premieovereenkomst beleggingsrisico’s te nemen evenals het onderling delen van sterfte- en beleggingsrisico’s. Binnen Shell wordt dit wel de CCA genoemd.

Lees hier het volledig artikel in de Pensioen Doc.

Zesde APG Summercourse georganiseerd voor klanten

Suggestie

Zesde APG Summercourse georganiseerd voor klanten

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers

Suggestie

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers