Campus Heerlen krijgt vliegende start

Heerlen wordt het hart van een nieuwe campus met internationale uitstraling om slimme diensten te ontwikkelen, zogeheten smart services. Er wordt de komende jaren bijna € 40 miljoen geïnvesteerd in de campus met een totale exploitatie over 10 jaar van € 100 miljoen euro. Het doel is 2.000 à 2.500 nieuwe banen te realiseren met tientallen start ups, spin offs en het aantrekken van nieuwe bedrijven. Het internationale bedrijf Accenture en de zakelijke dienstverlener Conclusion hebben reeds de intentie uitgesproken met hun komst naar Limburg de Smart Services Campus een vliegende start te geven.

Dit hebben de oprichters van de nieuwe campus, de Provincie Limburg, pensioenuitvoerder APG en de Universiteit Maastricht, vandaag laten weten. Deze partijen hadden op 1 juli al een intentieverklaring ondertekend om de haalbaarheid van een campus te onderzoeken. De bevindingen zijn positief en de partijen hebben een ambitieus campusplan opgesteld voor de komende 10 jaar. Indien Provinciale Staten daar op 31 oktober a.s. mee instemmen wordt daarmee een forse impuls gegeven aan de economische structuur van Limburg.   

Limburg en specifiek de regio Heerlen heeft een sterk cluster van financieel, administratief en informatie-verwerkende bedrijven en instellingen als ABP, APG, AZL, CBS, de Belastingdienst, PNA Group, Obvion, Rabobank, PinkRoccade en Loyalis. Ook de diverse callcentra en de backoffices van grotere internationale bedrijven als DHV, Medtronic, Boston Scientific en DocMorris maken de regio tot een aantrekkelijke hotspot voor slimme diensten. In totaal werken er in Limburg circa 65.000 mensen in de zakelijke en financiële dienstverlening. Door een toenemend gebruik van digitale processen en mobiele apparatuur verandert de manier waarop allerlei administraties ontwikkeld en onderhouden worden.

Een impressie van de Smart Services Campus

De campus wordt gehuisvest in het GKII-gebouw van ABP in Heerlen. Dit wordt de broedplaats voor nieuwe bedrijvigheid, innovaties en talentontwikkeling. Tevens wordt er een topinstituut gevestigd met de naam Expertise- en Innovatiecentrum Business Intelligence & Smart Services (BISS) waar onderwijs, onderzoek en ondernemen samen komen. De Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit werken hierin samen en hebben de intentie o.a. vier nieuwe opleidingen te ontwikkelen. In combinatie met een drietal bestaande opleidingen zouden in een periode van 10 jaar mogelijk 1.600 nieuwe studenten bezig kunnen zijn op het gebied van smart services en kan straks talent aan de regio gebonden worden.

De voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht,  Martin Paul, is enthousiast: “Dit initiatief voor een Smart Services Campus is opnieuw een sterk voorbeeld van de mogelijkheden die ontstaan wanneer bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen elkaar vinden. Ook voor deze campus geldt dat door bundeling van krachten en samenwerking in triple helix verband nadrukkelijk wordt bijgedragen aan een versterking van de Limburgse kenniseconomie. Op basis van het campusconcept innoveren de verschillende Limburgse regio’s vanuit de kracht van bestaande kennis en ervaring.  Voor de universiteit sluit dit initiatief aan bij de doelstelling het eigen onderwijs en onderzoek op een van de strategische zwaartepunten van de universiteit verder te versterken en te verdiepen.”

Twee grote nieuwe bedrijven

Met de intentieverklaring voor de komst van het internationale bedrijf Accenture en de zakelijke dienstverlener Conclusion zal de campus een vliegende start kennen. Nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid en ondernemerschap, in combinatie met een forse impuls van de kennisinstellingen met toegepast en fundamenteel onderzoek, onderwijs, en een faciliterende overheid zorgen voor een meerjarig uniek partnership. Juist deze samenwerking in combinatie met de uitstekende ligging in Europa maakt dat beide partijen de intentie hebben om zich de komende jaren in de regio te vestigen. Dit zorgt voor een substantiële werkgelegenheidsimpuls. Pensioenuitvoerder APG nam het voortouw om deze nieuwe bedrijven, reeds leveranciers van APG, aan de regio te binden. CEO Dick Sluimers van APG: “Voor APG is het van groot belang dat er talent en innovatiekracht in Limburg is, nu en in de toekomst. Dat maakt ons werk mogelijk voor de pensioenfondsen die hun administratie en gelden aan ons hebben toevertrouwd.”

Samengevat richt de campus zich op smart services innovaties en het binden van talent aan de regio. “Deze campus is van groot belang voor de Limburgse economie en de regio Heerlen: de extra arbeidsplaatsen die hiermee op korte termijn gerealiseerd worden vormen een enorme impuls voor de werkgelegenheid,” zegt gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken. “De plannen zijn gebaseerd op open innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid: dit is belangrijk om niet alleen grote werkgevers te verankeren in de regio, maar zeker ook om het midden- en kleinbedrijf te laten profiteren van deze ontwikkeling,” aldus Beurskens.

Vervolg

Indien Provinciale Staten op 31 oktober a.s. instemmen met het plan ligt er een concreet stappenplan klaar om de campus uit te werken. Alle afspraken worden voor 1 januari 2015 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen betrokken partijen. In de eerste helft van 2015 zal er een directeur voor de campus aangetrokken worden evenals een wetenschappelijk-directeur voor het instituut BISS. In het voorjaar start dan de renovatie van het GKII-gebouw. De oplevering is naar verwachting eind 2015. Het datacentrum en de fysieke labs worden al op 1 januari 2016 in gebruik genomen.

De gemeente Heerlen steunt de ontwikkeling en gaat de activiteiten van het bestaande samenwerkingsverband, de Smart Services Hub, van achttien partijen in de campus integreren. Vanuit dit samenwerkingsverband is de afgelopen twee jaar belangrijk pionierswerk verricht. Dit wordt nog nader uitgewerkt waarin de gemeente het voortouw neemt.

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers

Suggestie

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers

Communicatie in de pensioensector

Suggestie

Communicatie in de pensioensector