Corien Wortmann-Kool nieuwe bestuursvoorzitter ABP

Corien Wortmann-Kool (55) wordt per 1-1-2015 de nieuwe bestuursvoorzitter van pensioenfonds ABP. Zij is de opvolger van Henk Brouwer die het fonds in mei 2014 verliet.

Corien Wortmann-Kool heeft zich in de afgelopen jaren als CDA Europarlementariër en vicevoorzitter van de EVP Fractie in het Europees parlement intensief bezig gehouden met pensioenen en financiële markten. Ze was onder meer hoofdonderhandelaar bij de versterking van het Stabiliteits- en groeipact en speelde een hoofdrol bij de wetgeving over de Bankenunie.

In 2014 heeft ze het Europees parlement, waar ze tien jaar deel van uitmaakte, verlaten. Daarvoor was ze onder meer werkzaam bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat als plaatsvervangend directeur. Corien Wortmann-Kool studeerde politicologie aan de VU.

'Bijdrage leveren aan goede en eerlijke communicatie'

Corien Wortmann-Kool gaat per 1-1-2015 vol enthousiasme aan de slag bij ABP: 'Ik wil mijn kennis van de financiële sector en al mijn ervaring graag inzetten voor een goede zaak. Dat zijn de belangen van de ABP-deelnemers. Het vertrouwen in pensioenfondsen is de laatste jaren gedaald. Voor de komende jaren staan er veel veranderingen op stapel, waardoor de onzekerheid bij deelnemers over pensioen zou kunnen toenemen. Ik wil mijn bijdrage leveren aan goede en eerlijke communicatie met onze deelnemers. Over zekerheden en onzekerheden. Zodat ze weten wat ze wél en niet van ABP kunnen verwachten.'

Effectieve ondersteuning van zelfmanagement voor consumenten

Suggestie

Effectieve ondersteuning van zelfmanagement voor consumenten

Pensioenstelsel 2025: klaar voor het vervolg in de 21ste eeuw?

Suggestie

Pensioenstelsel 2025: klaar voor het vervolg in de 21ste eeuw?