Beleggen in Nederlandse inflatie

Pensioenfondsen, en hun deelnemers, zijn gebaat bij een brede spreiding van beleggingsportefeuilles over beleggingscategorieën, sectoren en geografische gebieden.

Een uitzondering op dit streven naar geografische spreiding kan gemaakt worden voor het beleggen in Nederlandse inflatie, die categorie is immers alleen voorhanden in Nederland en wordt voor pensioenfondsen steeds belangrijker.

Bron: VBA journaal (nr. 110 / zomer 2012)

PDF

Beleggen in Nederland

Suggestie

Beleggen in Nederland

'De hypotheekrente zal dalen, de banken krijgen meer lucht'

Suggestie

'De hypotheekrente zal dalen, de banken krijgen meer lucht'