APG sterk in collectief en solidair pensioen

Het is onze missie om een goed pensioen te realiseren tegen redelijke kosten voor zoveel mogelijk deelnemers. APG is ervan overtuigd dat deelnemers gebaat zijn bij een collectief pensioenstelsel. We ondersteunen dit pensioenstelsel met onze kennis en expertise. Hiermee willen wij helpen om te realiseren dat een goed en betaalbaar collectief pensioen voor huidige en komende generaties een feit blijft.

Individuele pensioenpot

Een zuiver individuele pensioenpot leidt vaak tot hogere kosten. Allereerst omdat deelnemers zelf beleggingskeuzes moeten maken. In de praktijk blijkt dat veel beleggers beslissingen nemen op emotionele gronden, met als gevolg te frequent handelen. Dat leidt tot hogere transactiekosten. Een ander kostenverhogend aspect van een individueel systeem is dat de meeste mensen beleggingsadvies nodig hebben om te kunnen bepalen hoe ze hun pensioengeld het beste kunnen beleggen.

Rente en rendement

Gemist rendement is ook een kostenpost. Het systeem van risksharing binnen een pensioenfonds laat het wel toe dat er, uitgaande van een gelijk risicoprofiel, meer beleggingsrisico genomen kan worden dan in een individuele pensioenpot. Meer risico kunnen lopen, betekent over het algemeen meer kans op een hoger rendement. De spreiding van risico over deelnemers en generaties vergroot ook de kans op een hoger rendement. Een individuele spaarpot moet op de pensioendatum omgezet worden in een levenslange uitkering op basis van annuïteit. Hoe hoog de uitkering is, hangt af van de risicovrije rente. Is die rente laag, dan verlaagt dat ook de uitkeringen.

Collectief stelsel

In een collectief stelsel gebeurt die omzetting niet, maar blijft het vermogen belegd als onderdeel van de collectieve pot. De vermogensmix is voor iedereen, ook voor gepensioneerden, hetzelfde. Zo kan pensioengeld doorrenderen. Collectief beleggen geeft tevens toegang tot (internationale) gespecialiseerde beleggingsmogelijkheden. Ook kunnen hierdoor lagere kosten worden bedongen voor wereldwijde transacties en zijn investeringskosten voor automatisering lager.

Collectiviteit

In de pensioensector is de verplichte solidariteit vormgegeven via de collectiviteit. Binnen deze collectiviteit zijn diverse groepen solidair met elkaar; zoals bijvoorbeeld jong met oud, actieven met gepensioneerden en slapers en alleenstaanden met gehuwden (in geval van verplicht nabestaandenpensioen). Collectieve pensioenregelingen bieden grote voordelen boven individuele regelingen. Uitvoeringskosten zijn fors lager en door verplichte risicodeling is de grote groep aangesloten deelnemers - het collectief - gemiddeld genomen beter af. Op macro economisch niveau lijken de voordelen van het collectief de nadelen meer dan goed te maken.

Pensioenfondsen voeren pensioenregelingen uit die op collectiviteit en risicodeling zijn gebaseerd. De uitvoering van de pensioenregelingen gebeurt kostenefficiënt. APG streeft geen winstmaximalisatie na. Hierin onderscheiden we ons van de meeste andere financiële dienstverleners. We gebruiken de winst om onze organisatie financieel gezond te houden.

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud