APG stelt richtlijnen op voor Europese beursgenoteerde bedrijven

APG Asset Management heeft richtlijnen opgesteld voor het beloningsbeleid bij de Europese beursgenoteerde bedrijven in haar wereldwijde beleggingsportefeuille. APG heeft deze stap genomen om haar positie te verduidelijken als aandeelhouder met een focus op het creëren van waarde op de lange termijn, en om de dialoog met de besturen van deze bedrijven over het onderwerp beloning effectiever te maken.

Beloningsbeleid vormt, samen met andere criteria ten aanzien van duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur, een integraal onderdeel van de beleggingsbeslissingen van APG’s portfolio managers. Deze richtlijnen weerspiegelen dan ook zowel de beleggingsvisie als de ESG-visie (Environment, Social & Governance) binnen APG. Aanvankelijk worden deze richtlijnen verzonden aan de honderd meest relevante bedrijven in APG’s portefeuille van Europese beursgenoteerde bedrijven.

Passend bij het pensioenperspectief

Bij veel beloningsprogramma’s wordt een groter gewicht toegekend aan korte termijn winstgroei dan aan waarde creatie op de lange termijn. Echter, APG belegt in aandelen voor de lange termijn zodat zijn opdrachtgevers – Nederlandse pensioenfondsen als ABP, bpfBOUW en SPW – aan hun verplichtingen jegens toekomstige generaties kunnen voldoen. Daarom spoort APG de management teams van de bedrijven waarin wordt belegd aan om waarde creatie op de lange termijn te maximaliseren, en niet boekhoudkundige winsten op de korte termijn. APG gelooft dat management teams tot de juiste beslissingen moeten worden aangezet middels beloningsprogramma’s waarin hiermee rekening wordt gehouden.

Verduidelijken van APG’s standpunt

Als aandeelhouder voor de lange termijn steekt APG veel moeite in de dialoog met het bestuur van de bedrijven waarin het belegt, om hun standpunten te begrijpen en het eigen standpunt te delen. Met deze richtlijnen verduidelijkt APG haar standpunt ten aanzien van beloning – één van de meest besproken onderwerpen. APG verwacht dat hiermee deze dialoog effectiever wordt, zodat er meer tijd en aandacht overblijft voor andere belangrijke zaken van goed ondernemingsbestuur zoals de bestuursstructuur en –benoemingen.

“Discussies met het management van bedrijven over beloningsprogramma’s kunnen lang en complex zijn”, zegt Herman Bots, Hoofd Fundamentele Aandelenbeleggingen bij APG AM. “Door op deze manier onze positie te verduidelijken, verwachten we een effectievere dialoog te kunnen voeren over dit onderwerp. Het voordeel daarvan is dat het meer ruimte schept voor het bespreken van andere onderwerpen zoals de bedrijfsprestaties, lange termijn strategie en duurzaamheid.”

David Shammai“Wij horen vaak dat bedrijven kritisch zijn op beleggers die met twee monden spreken: de beleggingsoptiek enerzijds en het governance-standpunt anderzijds”, zegt David Shammai, Governance Specialist in APG’s Sustainability & Governance team. “Met het verspreiden van deze richtlijnen willen we het debat verder brengen vanuit een gebundelde visie. Daarmee krijgt de beleggingsinvalshoek een grotere nadruk in vergelijking met reeds bestaande richtlijnen”.                 

 

Zesde APG Summercourse georganiseerd voor klanten

Suggestie

Zesde APG Summercourse georganiseerd voor klanten

Communicatie in de pensioensector

Suggestie

Communicatie in de pensioensector