APG publiceert Verslag Verantwoord Beleggen 2012

APG beoordeelt ook de prestaties van bedrijven met betrekking tot ESG-factoren (Environment, Social, Governance). Hoe gaat een onderneming om met haar medewerkers en met natuurlijke hulpbronnen? In het Verslag Verantwoord Beleggen beschrijft APG de resultaten van haar dialoog met ondernemingen.

Het verslag, dat te vinden is op staging.apg.nl/verantwoordbeleggen gaat in op voorbeelden waarbij APG zich heeft uitgesproken op het gebied van bestuursbeloningen en rechten van aandeelhouders. Ook situaties waarin APG ondernemingen heeft aangesproken over mensenrechten en arbeidsomstandigheden komen uitgebreid aan bod. Ten slotte zijn er ook op het gebied van milieu de nodige inspanningen verricht. Dit gebeurde door het aanspreken van bedrijven, al dan niet samen met andere beleggers. Ook werden er gesprekken met beleidsmakers in Brussel gevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering.

Dit jaar zetten we de dialoog met ondernemingen – beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd – namens onze opdrachtgevers voort. Belangrijke onderwerpen waar we met ondernemingen over blijven spreken zijn onder andere goed personeelsbeleid, efficiënt waterbeheer en de gevolgen van klimaatverandering. Thema’s op het gebied van bestuur zoals bezoldigingsbeleid, onafhankelijkheid van bestuurders en opvolgingsplanning komen opnieuw aan de orde.

Direct naar het Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Effectieve ondersteuning van zelfmanagement voor consumenten

Suggestie

Effectieve ondersteuning van zelfmanagement voor consumenten

Zesde APG Summercourse georganiseerd voor klanten

Suggestie

Zesde APG Summercourse georganiseerd voor klanten