APG publiceert jaarverslag 2013

Vandaag heeft APG het jaarverslag over 2013 gepubliceerd. Daarin wordt een operationeel resultaat van € 193 miljoen gemeld, een daling van € 29 miljoen ten opzichte van 2012. De som van de bedrijfsopbrengsten (omzet en beleggingsresultaten) bedroeg € 1,05 miljard en was daarmee € 360 miljoen lager dan de som van de bedrijfsopbrengsten in 2012.

APG Jaarverslag 2013Deze daling werd veroorzaakt door lagere beleggingsopbrengsten en het schrappen van een aantal producten in het assortiment van verzekeringsdochter Loyalis. De lagere beleggingsopbrengsten waren voornamelijk het gevolg van de keuze voor een verlaagd risicoprofiel voor de beleggingen van Loyalis.

Twee posten

Het nettoresultaat kwam uit op € 9 miljoen, tegenover € 32 miljoen in 2012. De daling werd hoofdzakelijk veroorzaakt door twee posten. In de eerste plaats werd voor een reorganisatie binnen APG  voor € 41 miljoen aan personele voorzieningen getroffen. In de tweede plaats werd uit hoofde van de herkapitalisatie van APG een eenmalige financiële last van € 47 miljoen op het resultaat in mindering gebracht. Het voor opdrachtgevers beheerde vermogen bedroeg € 343 miljard aan het eind van 2013. APG verzorgt de pensioenen van in totaal circa 4,5 miljoen werknemers en oud-werknemers.

Thema communicatie

Het thema van het jaarverslag 2013 is ‘communicatie’. Goed communiceren is noodzakelijk om de missie van APG te laten slagen. Zo willen we aan een goed en betaalbaar collectief pensioen voor de huidige en komende generaties bijdragen. We houden vast aan waarden als respect, vertrouwen en bereidheid om naar elkaar te luisteren. APG blijft zich ervoor inzetten om aan deze waarden invulling te geven.

Klik hier voor de pdf van het jaarverslag

Pensioenfonds Architectenbureaus kiest APG als pensioenuitvoerder

Suggestie

Pensioenfonds Architectenbureaus kiest APG als pensioenuitvoerder

In de psyche van de pensioendeelnemer voor betere pensioencommunicatie

Suggestie

In de psyche van de pensioendeelnemer voor betere pensioencommunicatie