APG trekt zich discussie over beloningen aan

Versobering van bonussen bij drie grote uitvoerders PGGM, MN en APG

29 may 2015 -

Op 16 oktober 2014 is door de Tweede Kamer de bonuswet aangenomen. Hiermee worden de bonussen in de financiële sector gemaximeerd op 20% van het vaste salaris. In het FD van 27 mei is te lezen dat diverse pensioenuitvoerders, zo ook APG, verder zijn gegaan dan de wet aangeeft.

APG Groep hanteert een zorgvuldig en beheerst beloningsbeleid dat past bij de strategie, het risicobereidheidsbeleid, de doelstellingen en kernwaarden van de organisatie en is gericht op de lange termijnbelangen van de stakeholders.

Bij APG is vorig jaar in de cao afgesproken dat medewerkers geen bonus meer krijgen per 2015. De variabele beloning was tot dantoe maximaal 10% van het vaste salaris. Ter compensatie hebben de medewerkers 5% meer vaste beloning gekregen. Een aantal ‘sleutelfiguren’ heeft nog wel recht op een bonus, maar die is gemaximeerd op  20%.  Daarnaast verstrekt APG bij vermogensbeheer nog steeds bonussen, doorgaans tot 20% maar ongeveer 20 personen krijgen tot 60%. Een van de voorwaarden bij de bonussen is dat de pensioenen verhoogd worden met de inflatie. De pensioenen onder beheer bij APG zijn al jaren niet geïndexeerd, waardoor  de bonussen dus lager zullen zijn.

Lees meer:

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud