Op 16 oktober 2014 is door de Tweede Kamer de bonuswet aangenomen. Hiermee worden de bonussen in de financiële sector gemaximeerd op 20% van het vaste salaris. In het FD van 27 mei is te lezen dat diverse pensioenuitvoerders, zo ook APG, verder zijn gegaan dan de wet aangeeft.

APG Groep hanteert een zorgvuldig en beheerst beloningsbeleid dat past bij de strategie, het risicobereidheidsbeleid, de doelstellingen en kernwaarden van de organisatie en is gericht op de lange termijnbelangen van de stakeholders.

Bij APG is vorig jaar in de cao afgesproken dat medewerkers geen bonus meer krijgen per 2015. De variabele beloning was tot dantoe maximaal 10% van het vaste salaris. Ter compensatie hebben de medewerkers 5% meer vaste beloning gekregen. Een aantal ‘sleutelfiguren’ heeft nog wel recht op een bonus, maar die is gemaximeerd op 20%.  Daarnaast verstrekt APG bij vermogensbeheer nog steeds bonussen, doorgaans tot 20% maar ongeveer 20 personen krijgen tot 60%. Een van de voorwaarden bij de bonussen is dat de pensioenen verhoogd worden met de inflatie. De pensioenen onder beheer bij APG zijn al jaren niet geïndexeerd, waardoor de bonussen dus lager zullen zijn.

Lees meer:

APG analist in NOS Journaal over schuldenplafond

Suggestie

APG analist in NOS Journaal over schuldenplafond

ABP wint prijs voor Pensioen Pop-up store

Suggestie

ABP wint prijs voor Pensioen Pop-up store