APG paper stelt verbeteringen aan holistische balans benadering

De voorgestelde 'holistische balans' (HBS) aanpak binnen de herziene IORP-richtlijn zou 'intellectueel verleidelijk' zijn, maar het zou kunnen worden versterkt in een aantal manieren, afhankelijk van de pensioenen experts van Nederlandse reus APG.

Een papieren onlangs gepubliceerd door het ministerie van Economie APG en de Universiteit van Tilburg's wijst erop dat de Europese verzekeringen en bedrijfspensioenen Authority (EIOPA) waardeert de HBS alleen in overlopende Benefit Obligations (ABO) termen, waar het wordt aangenomen dat een pensioenfonds fictief gesloten op het moment dat de HBS is ingesteld.

Maar APG Jurre De Haan, Karin Janssen en Eduard Ponds, auteurs van het rapport, zei dat het zou meer "vruchtbaar" zijn om een ​​Projected Benefit Obligations (PBO) framework, waarbij het pensioenfonds open staan ​​voor nieuwe deelnemers tijdens de gebleven overwegen horizon beschouwd, nieuwe voordelen werden opgebouwd en premies zijn betaald. Deze aanpak, ze voerden, was meer in lijn met de 'werkelijkheid'.

De krant voegt eraan toe: & nbsp; Een traditionele balans geeft van de financiële positie van een onderneming op een bepaald moment in de tijd. Echter, als een pensioenfonds stuur en aanpassing instrumenten, de werkelijke financiële positie van een pensioenfonds wordt niet weergegeven in de traditionele balans. In een open fonds kader, de holistische balans ziet er iets anders [van het closed-end fonds], als twee bijkomende aspecten worden toegevoegd op de balans, namelijk de betaalde premies en de nieuwe uitkering gerealiseerd tijdens de horizon beschouwd. '

De auteurs stellen ook dat EIOPA, in de waardering van de HBS, niet in slaagt om 'correct' het niveau van een pensioenfonds moet bereiken oplosmiddel te worden beschouwd te verduidelijken. De Haan, Janssen en vijvers oproep EAVB in nieuw solvabiliteitsmaatstaf die de 'dynamische maatregel ", die volgens hen rekening houdt met de gesloten fonds aspect, aangezien de vereiste tijd afneemt als gevolg van de afnemende duur van de invoering verplichtingen.

APG wijst erop dat de holistische dekkingsgraad geeft alleen inzicht in de solvabiliteit van het fonds, maar niet in de kwaliteit van het pensioen deal voor de individuele deelnemers. Het rapport voegt eraan toe: 'Als de holistische dekkingsgraad boven de 100%, betekent dit dat het beleid van het fonds zal tijdens de horizon als duurzaam zijn, terwijl als de holistische dekkingsgraad lager is dan 100%, heeft het fonds hun beleidsinstrumenten slecht ingesteld -. [met andere woorden], het beleid van het pensioenfonds niet houdbaar op de lange termijn '

Tot slot, volgens de krant, de HBS resultaten hangen 'significant' op het risico model dat wordt gebruikt, en in het verlengde daarvan op de economische scenario generator gebruikt. 'Daarom is het belangrijk dat, in het geval de holistische balans zal binnen de Europese pensioen toezicht worden uitgevoerd, is er een toezicht op de risico modellen die gebruikt worden door de verschillende pensioenfondsen, "stelt het rapport. 'Het is belangrijk dat het risico model kan worden gerechtvaardigd, om de invloed van de trustees van een pensioenfonds hebben op de optie waarden en hun (holistische) solvabiliteitspositie te verminderen.'

IPE International Publishers Ltd

PDF APG papier holistische balans

Beleggen in Nederlandse inflatie

Suggestie

Beleggen in Nederlandse inflatie

Wuijster: Politieke druk om 'thuis' te beleggen funest

Suggestie

Wuijster: Politieke druk om 'thuis' te beleggen funest