APG levert actieve bijdrage aan ontwikkeling private equity ESG Disclosure Framework

APG neemt aandeelhoudersrechten, milieu- en sociale aspecten (ESG) mee in investeringsbeslissingen. Onderzoek op dit gebied kan leiden tot de beslissing om een belegging niet te doen, af te stoten of de omvang ervan te veranderen. Dit uitgangspunt wordt in de hele portefeuille geïmplementeerd.

Ook in onze private equity portefeuille wegen we ESG-aspecten mee. Daarom is het belangrijk dat de private equity partijen, die voor ons beleggen, weten wat we van hen verwachten op dit gebied. Vandaag is een ESG Disclosure Framework voor private equity gepubliceerd om deze partijen een beter inzicht te geven waarom we deze ESG-informatie nodig hebben en om welk type informatie het gaat. APG heeft een actieve rol gespeeld in de ontwikkeling van dit raamwerk. Het document bevat concrete ESG-gerelateerde vragen die aan private equity partijen kunnen worden gesteld voorafgaand en tijdens de belegging. Daarnaast staan er vragen in die betrekking hebben op informatievoorziening bij situaties waarin er sprake is van onverwachte gebeurtenissen.

Het persbericht in het kader van de publicatie van het raamwerk vindt u hier.

Het volledige raamwerk vindt u hier

Effectieve ondersteuning van zelfmanagement voor consumenten

Suggestie

Effectieve ondersteuning van zelfmanagement voor consumenten

Pensioenfonds Architectenbureaus kiest APG als pensioenuitvoerder

Suggestie

Pensioenfonds Architectenbureaus kiest APG als pensioenuitvoerder