APG klaar voor International Banking Account Number (IBAN)

APG is klaar voor IBAN; de nieuwe bankrekeningnummers. Het afgelopen jaar is met succes gewerkt aan het aanpassen van de betalingssystemen, om de pensioenuitkeringen op de nieuwe wijze te verwerken.

APG beheert in Nederland meer dan 30% van de collectieve pensioenen. Voor de opdrachtgevende fondsen verzorgt APG de pensioenadministratie en pensioencommunicatie, geeft bestuursadvies, beheert het pensioenvermogen en biedt aanvullende verzekeringsproducten. Jaarlijks realiseert APG tussen de 15 en 20 miljoen betalingen en 1 miljoen automatische incasso’s.

In december 2011 begon APG met het in kaart brengen van de impact van SEPA op de organisatie. Ed Geurts programmamanager SEPA en Theo Peereboom opdrachtgever SEPA vertellen over het project.

Focus op de betaalprocessen en werken vanuit een integrale aanpak

Om dit project en de migratie van de betaalstraten in goede banen te leiden heeft APG met de opdrachtgevende fondsen een aantal afspraken gemaakt.

APG wil geen onnodige risico’s nemen. De planning is daarom om ruim voor 1 februari 2014 klaar te zijn en is er gekozen voor een gefaseerde aanpak. Allereerst zijn de generieke kanalen naar de banken SEPA-proof gemaakt. Vervolgens worden daarop de verschillende producten aangesloten, startend met SCT en daarna SDD.
Het project raakt de hele bedrijfsvoering van APG. Daarom is er gekozen voor een integraal programma met een opdrachtgever namens de raad van bestuur. Een programboard, bestaande uit directieleden van de verschillende business units, stuurde op de verschillende projecten.
APG heeft een duidelijke focus aangebracht op de betaalprocessen. Er is een integraal overzicht gemaakt van alle ‘betaalstraten’. Dat vormde de basis voor de integrale voortgangsbewaking. Op die manier heeft APG een duidelijk beeld van de migratievoortgang en kan er snel worden ingesprongen als het nodig is.
APG heeft de communicatie kort en direct gehouden. Er is gekozen voor een centrale communicatie over de voortgang naar alle stakeholders. Belangrijk is het vertrouwen van de opdrachtgevers om SEPA voor hen integraal te kunnen aansturen.

Geslaagde implementatie van SCT en de eerste SDD’s zijn uitgevoerd

Op basis van deze afspraken heeft APG het afgelopen jaar gewerkt aan het aanpassen van de betalingssystemen. Met positief resultaat. Sinds april 2013 is APG voor een aantal opdrachtgevers SEPA ready en zijn in die maand de eerste 800.000 betalingen in SEPA-formaat met succes uitgevoerd. Ook voor de salarisbetalingen naar de eigen werknemers is APG op dat moment overgegaan op IBAN. Sinds 1 juli verlopen alle betalingen van APG in SEPA-formaat (SCT).

Voor SDD doorloopt APG een vergelijkbaar gefaseerd proces. De eerste mijlpaal is inmiddels gerealiseerd. Het betaalkanaal naar de bank is gereed gemaakt, en in juni zijn de eerste incasso’s in SEPA-formaat uitgevoerd. Ook zijn de laatste pennytesten afgerond. Dit wordt de komende maanden uitgebreid en de verwachting is dat de automatische incasso’s (SDD) van de pensioen- en verzekeringspremies in september SEPA-klaar zijn.

Intensieve samenwerking met huisbanken onderdeel van het succes

Inmiddels heeft APG al zo’n drie maanden ervaring met het betalen via SEPA. Mede door de interne integrale aanpak en de samenwerking met de huisbanken is de SCT migratie goed verlopen. Natuurlijk waren er ook hindernissen. In de testperiode voor SCT bleek bijvoorbeeld dat de banken nog volop bezig waren hun platform stabiel en robuust te maken. Door in deze drukke periode de programma’s van APG en de banken nauwkeurig op elkaar af te stemmen hebben de partijen dit samen goed kunnen oplossen. Samen intensief testen was hierin de sleutel tot een succesvolle implementatie. Ook de eerste SEPA-betalingen verliepen niet helemaal vlekkeloos. Maar door de ‘verhoogde dijkbewaking’ die samen met de huisbanken was ingesteld is APG niet tegen grote problemen aangelopen. Zodoende kan men spreken van een succesvolle SEPA migratie, samen uitgevoerd met onze huisbanken.

Tips

Een belangrijke factor voor succes is tijd. Neem ruim de tijd om SEPA te implementeren en samen met de banken de hele cyclus te testen. Een volledige automatische incasso neemt al gauw twee weken in beslag. Maar kijk ook naar de projectpositionering, de gekozen aanpak en de aangebrachte focus bij APG.

Een laatste advies is om ook breder dan alleen het project zelf te kijken. Een project met een integrale scope zoals SEPA kan dan een positieve spin-off hebben. Er ontstaan namelijk op een objectieve manier inzichten om de informatievoorziening nog verder te uniformeren of te optimaliseren.

The times they are a-Changin'

Suggestie

The times they are a-Changin'

APG en Xander Group richten joint-venture op

Suggestie

APG en Xander Group richten joint-venture op