APG en Aquila Capital investeren tot €500 miljoen in Europese infrastructuur voor waterkrachtcentrales

APG en het Duitse Aquila Capital, beheerder van alternatieve beleggingen, zijn een partnership aangegaan met de intentie te investeren in de acquisitie en ontwikkeling van Europese waterkrachtcentrales. Dit is een van de grootste investeringen in dit marktsegment voor duurzame energie.

Infrastructuur voor waterkrachtcentrales

APG heeft het in Hamburg gevestigde Aquila Capital opdracht gegeven om een beleggingsvehikel in het leven te roepen dat zich specifiek richt op de infrastructuur voor waterkrachtcentrales en dat ernaar streeft in operationele centrales te investeren en nieuwe projecten te ontwikkelen in Europa.

APG heeft €250 miljoen toegezegd ten behoeve van de joint venture. In overweging nemende dat er gebruik kan worden gemaakt van financiering met vreemd vermogen, wordt de totale
ondernemingswaarde van de investeringen geraamd op een bedrag dat kan oplopen tot €500 miljoen. Aquila Capital brengt behalve het operationeel beheer van de investeringen in de waterkrachtcentrales ook portfoliomanagementdiensten in.

Tot 95% efficiencyratio

Waterkracht heeft een veel hogere efficiencyratio (de verhouding van energie-output tot energie-input) dan alle andere belangrijke energiebronnen. Terwijl windenergiecentrales een efficiencyratio van circa 50% hebben en opwekking van zonne-energie blijft steken op circa 20%, kan met waterkracht een indrukwekkende efficiencyratio oplopend tot wel 95% worden behaald. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is waterkracht bovendien een van de meest milieuvriendelijke energiebronnen die voorhanden zijn.

De geïnstalleerde waterkrachtcapaciteit in Europa is hoofdzakelijk geconcentreerd in Scandinavië. Verder wordt Turkije gezien als het land met het grootste toekomstige potentieel voor energieopwekking door middel van waterkracht.

Het beleggingsrendement in Europa ligt in de hoge enkele cijfers afhankelijk van diverse factoren, waaronder de locatie van de centrales, elektriciteitsprijzen, constructierisico’s en wet- en regelgeving.

Patrick Kanters , Wereldwijd Hoofd Vastgoedbeleggingen & Infrastructuur bij APG:

“APG steekt veel tijd en energie in het vinden van infrastructurele beleggingen die worden gekenmerkt door een hoge mate van duurzaamheid. Waterkracht is van alle belangrijke energiebronnen de meest efficiënte en voldoet voor ons aan de juiste criteria wat betreft risico-/rendementprofiel, duidelijk zicht op kasstromen en sterk duurzaamheidsprofiel. Er zijn maar betrekkelijk weinig ondernemingen met de expertise en industrienetwerken om de beste kansen in deze markt aan te boren, reden waarom we hebben gekozen voor Aquila Capital als partner.”

Roman Rosslenbroich, medeoprichter en CEO van Aquila Capital:

“Bij de oprichting van onze onderneming in 2001 hebben we er bewust voor gekozen om ons te richten op alternatieve beleggingen, inclusief tastbare assets. Deze beleggingen worden gesteund door macro-economische fundamentals en bieden het potentieel om bovengemiddelde rendementen op duurzame basis te genereren die geen correlatie hebben met de gangbare financiële markten. APG geniet een vergelijkbare erkenning als mondiaal toonaangevende belegger op deze terreinen, wat verklaart waarom we bijzonder ingenomen zijn met het partnership met deze partij. Onze gezamenlijke onderneming zal naar verwachting een flinke stimulans geven aan het waterkrachtsegment van de duurzame-energiemarkt in Europa.”

Oldrik Verloop, verantwoordelijke voor het partnership bij Aquila Capital:

“Waterkracht is een aantrekkelijke propositie voor beleggers die met het oog op
pensioenverplichtingen op zoek zijn naar stabiele, tegen inflatie beschermde rendementen op lange termijn. De grootste uitdaging bij dit soort beleggingen is het vermogen een zodanig volume aan transacties te bundelen dat er voldoende schaal wordt gecreëerd voor institutionele beleggers, en juist op dit vlak is de ervaring van Aquila in het waterkrachtsegment van eminent belang.”

APG

APG, een financiële dienstverlener in de markt voor collectieve pensioenen, biedt pensioenfondsen pensioenadministratie, asset management, bestuursadvisering en pensioencommunicatie. Ten behoeve van deze pensioenfondsen en hun 4,5 miljoen actieve en gepensioneerde deelnemers in zowel de publieke als private sector, beheert APG pensioenbeleggingen ten bedrage van circa EUR 369 miljard (per eind mei 2014). APG administreert meer dan 30% van alle collectieve pensioenregelingen in Nederland. Namens haar klanten is APG al sinds 2004 een actieve belegger in infrastructurele projecten en heeft daar tot op heden zo’n € 5,5 miljard in geïnvesteerd.

Aquila Capital

Het in 2001 opgerichte Aquila Capital is een vooraanstaande aanbieder van alternatieve beleggingen, inclusief tastbare assets. De onderneming richt zich op specifieke beleggingsterreinen die worden gesteund door macro-economische fundamentals en potentieel niet-gecorreleerde, bovengemiddelde rendementen op duurzame basis opleveren. Daarbij kan Aquila Capital een beroep doen op de expertise van tien hooggekwalificeerde, onafhankelijke beleggingsteams voor het genereren van onderscheidend voordeel op lange termijn.

Aquila Capital maakt deel uit van Aquila Group, een in Hamburg (D) gevestigde zelfstandige
onderneming met ruim 250 medewerkers en €6,9 miljard aan beheerd vermogen. De Renewable Infrastructure-teams van Aquila Capital hebben momenteel 440 MW aan waterkracht-, zonne- en windenergie-assets in beheer met een transactievolume ter waarde van €1,4 miljard.

Meer informatie kan worden gevonden op: aquila-capital.com

Brightlands Smart Services Campus officieel van start

Suggestie

Brightlands Smart Services Campus officieel van start

Effectieve ondersteuning van zelfmanagement voor consumenten

Suggestie

Effectieve ondersteuning van zelfmanagement voor consumenten