APG: 'Geen businesscase voor beleggen in Nederland'

Ronald Wuijster van APG stelt dat hij nog nooit een beleggingscase heeft gezien voor beleggen in Nederland. Regelmatig wordt gezegd dat pensioenfondsen meer in Nederland zouden moeten beleggen, maar vaak zonder houtsnijdende argumenten.

'Geregeld verschijnt er iemand op televisie of in de krant die zegt dat pensioenfondsen meer in Nederland zouden moeten beleggen. Maar zij geven daar bijna nooit argumenten bij. En als dat wel gebeurt, dan  snijden de argumenten mijns inziens weinig hout. Ik heb nog nooit een beleggingscase gezien voor beleggen in Nederland,' zo stelde Ronald Wuijster van APG op het zomercongres van IPNederland afgelopen donderdag.

Hij ziet wel dat er een probleem is in de Nederlandse bankensector die qua kapitaaldekking vergeleken met andere landen niet zo geweldig voor staat. Investeringen van pensioenfondsen zijn daarom welkom.

Maar verschillende factoren maken dat weinig aantrekkelijk. Een is de Nederlandse afhankelijkheid van de wereldeconomie, die er volgens Wuijster nog steeds heel zwak voor staat. Ook met het afbouwen van schuld wil het nog niet zo vlotten, zeker in Europa niet. En Nederland is deel van Europa waar de maatregelen tot verbetering zich tot nu toe beperken tot het onder controle houden van de crisis en niet bijdragen aan een oplossing. 'Het zijn allemaal pleisters.'

Verder blijven de rendementen van zowel aandelen als staatsobligaties en vastgoed in de afgelopen tien jaar achter bij de rendementen elders. Het rendement op staatsobligaties ligt redelijk in de buurt van het wereldwijde gemiddelde, maar blijft ver achter bij dat op schuldpapier uit opkomende markten. Ook bij aandelen scoren opkomende markten het beste, zo laat Wuijster zien. Kortom, zo geweldig staat het land er niet bij, concludeert Wuijster. En bovendien is de pensioenpot te groot voor de thuismarkt. 'Elfhonderd miljard euro aan beleggingen kun je in de Nederlandse markt niet kwijt.'

Lees het volledige artikel op de website van IPE (registreren noodzakelijk).

APG en Xander Group richten joint-venture op

Suggestie

APG en Xander Group richten joint-venture op

Eduard van Gelderen verlaat APG

Suggestie

Eduard van Gelderen verlaat APG