APG gaat meer letten op duurzaamheid infrastructuur

APG wil bij zijn infrastructuurbeleggingen meer aandacht gaan geven aan duurzaamheid. Samen met zeven andere internationale beleggers presenteerde het op 7 september in Londen de plannen voor een infrastructuur benchmark die zichtbaar moet maken hoe deze wereldwijde beleggingen rekening houden met mens en milieu.

Integrale aandacht voor mens, milieu en goed bestuur

Op dit moment heeft APG voor haar opdrachtgevers ruim 6 miljard euro belegd in verschillende soorten infrastructuur in een groot aantal landen. Voordat APG besluit om in een infrastructuurproject te beleggen, kijkt het niet alleen naar verwachtte rendementen en risico’s. Net als bij andere beleggingen moet ook bij infrastructuurproject voldoende aandacht zijn voor duurzaamheid (mens, milieu en goed bestuur).

Aanspreken ter verbetering

Patrick Kanters, APGDe nieuwe benchmark zal ervoor zorgen dat APG beter zicht krijgt op de duurzaamheidsprestaties in deze beleggingscategorie, nadat projecten zijn opgenomen in de portefeuille. Daarbij gaat het om lange periodes die soms wel dertig jaar duren. APG wil dat de bedrijven en fondsen die deze projecten beheren voortaan jaarlijks een uitgebreide vragenlijst invullen. Hun prestaties op terreinen als werkveiligheid, energieverbruik, het recyclen van afval en de omgang met lokale gemeenschappen kunnen vervolgens worden vergeleken met de prestaties van anderen. APG wil slecht scorende beleggingen aanspreken op hun prestaties, zodat ze dit kunnen verbeteren.

Patrick Kanters, Managing Director, Global Real Estate and Infrastructure, APG: “Gezien de lange termijn investeringshorizon en de maatschappelijke impact van infrastructuur beleggingen zijn overwegingen op gebied van duurzaamheid (mens, milieu en goed bestuur) heel belangrijk voor investeerders in infrastructuur. Daarom hebben we de handen ineen geslagen om een duurzaamheids benchmark op te zetten die inzicht verschaft, voortgang meet en het voor ons mogelijk maakt om in dialoog te gaan met fondsen en bedrijven.

Indrukwekkende afname van milieuvoetafdruk vastgoedbeleggingen

Het eerste onderzoek gaat dit najaar van start en zal worden uitgevoerd door het in Amsterdam gevestigde GRESB. Dit bureau, dat APG onder andere in 2009 heeft opgericht, voert al jaren een soortgelijk duurzaamheidsonderzoek uit naar vastgoedbeleggingen: de Global Real Estate Sustainability Benchmark. De uitkomsten hiervan gebruikt APG in de gesprekken met de fondsen en bedrijven die het APG-vastgoed beheren.

De resultaten van deze aanpak zijn indrukwekkend. Vorig jaar lieten APG’s vastgoedbeleggingen een flinke afname zien van hun milieuvoetafdruk. Hun CO2-uitstoot nam af met een hoeveelheid die 125.000 auto’s uitstoten in een heel jaar. Het elektriciteitsverbruik daalde evenveel als het totale verbruik van alle inwoners van de stad Utrecht op jaarbasis.

Lees het persbericht over de lancering van GRESB infrastructure Investments (Engelstalig)

 

Zesde APG Summercourse georganiseerd voor klanten

Suggestie

Zesde APG Summercourse georganiseerd voor klanten

ABP wint prijs voor Pensioen Pop-up store

Suggestie

ABP wint prijs voor Pensioen Pop-up store