APG en ABN AMRO hebben PPI vergunning

De Nederlandsche Bank heeft aan de joint venture APG – ABN AMRO Pensioeninstelling N.V. een vergunning verleend voor de uitvoering van een premie pensioeninstelling (PPI). De PPI krijgt de naam Pensional. APG verzorgt pensioenadministratie en ABN AMRO beleggingsadministratie.

Hiermee beogen beide partijen een belangrijke speler te gaan worden in de markt van beschikbare premie pensioenregelingen. APG beheert ruim 30% van alle collectieve pensioenen in Nederland en heeft een pensioenvermogen van circa € 275 miljard (november 2011). ABN AMRO is al meerdere jaren actief met ABN AMRO Pension Services, dat zich geheel richt op ondernemingspensioenfondsen.

De joint venture richt zich op het tweede pijler pensioen voor werkgevers met meer dan 500 werknemers. Het bestuur van Pensional wordt gevormd door Carel Hooghiemstra (CEO en voorheen Director Pensions ABN AMRO) en Floris Schilthuis (COO en voorheen Hoofd Strategie APG).

De PPI Pensional stapt in een groeimarkt. De verwachting is dat de markt voor Defined Contribution (DC) regelingen de komende jaren fors zal groeien. De trend dat werkgevers een deel van het beleggingsrisico bij de werknemers willen neerleggen is onomkeerbaar. Ter invulling hiervan levert Pensional  met name Lifecycle beleggingsproducten die conform de zorgplicht speciaal voor de PPI zijn ontwikkeld.

De PPI is een pensioenvehikel dat als invulling van Europese Wetgeving sinds begin 2011 op de Nederlandse pensioenmarkt actief mag zijn. Het beheer van zogeheten beschikbare premie

pensioenregelingen (DC-regelingen) is op grond hiervan niet meer voorbehouden aan verzekeraars en pensioenfondsen alleen.

Kenmerkend voor de PPI is dat zij pensioenregelingen mag uitvoeren, maar daarbij geen risico's mag verzekeren (zoals o.a. van lang leven en overlijden). Dat maakt de PPI geschikt voor beschikbare  premie pensioenregelingen, waarbij wel de premiebijdrage vaststaat, maar niet de hoogte van het uiteindelijke pensioen. De PPI beheert hierbij het vermogen, maar draagt niet het risico; dat ligt namelijk bij de pensioengerechtigde. Het afdekken van verzekeringsrisico’s wordt overigens wel door de Pensional gefaciliteerd door middel van een aantal gekoppelde verzekeraars.

Meer informatie kunt u vinden de website

 

Brightlands Smart Services Campus officieel van start

Suggestie

Brightlands Smart Services Campus officieel van start

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers

Suggestie

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers