Test: wat is uw pensioenpersoonlijkheid?

‘Teleurgestelde plichtgetrouwen’, ‘onbezorgde ontplooiers’, ‘rationele ondernemenden’: dat zijn enkele van de vijf pensioenpersona's waarin APG Nederlandse pensioendeelnemers indeelt. Door aan te sluiten bij de persoonlijkheid en drijfveren van de deelnemer kunnen pensioenfondsen relevanter communiceren, denkt APG.

Welke pensioenpersoonlijkheid heeft u?

U kunt zelf uitvinden welke pensioenpersoonlijk u heeft aan de hand van de 8 segmenten waar Motivaction personen indeelt naar mentality-milieu. De test kunt u vinden op http://www.e-research.nl/onderzoek/mentalitytest, de vergelijking tussen de Mentality-milieus en pensioenpersoonlijkheden en de betekenis ervan vindt u hieronder.

 

Mentality-milieu

Pensioen-persoonlijkheid

Moderne burgerij
Gemaksgeoriënteerden
Passieve genieters

Opwaarts mobielen
Kosmopolieten


Realistische ambitieuzen

Postmaterialisten
Postmoderne hedonisten

Onbezorgde ontplooiers
Nieuwe conservatieven Rationale ondernemenden
Traditionele burgerij Teleurgestelde plichtsgetrouwen 

 

 

 

 

 

 

 

De vijf pensioenpersona's?

Mentality milieus in NederlandAPG heeft, in samenwerking met het bekende marktonderzoeksbureau Motivaction, een indeling in vijf ‘pensioenpersona’s’ gemaakt met elk eigen waarden en normen, eigen interesses, houding ten opzichte van het pensioen, opvattingen over het pensioenstelsel en solidariteit, kennisniveau, enzovoorts. Het gaat om vijf persona's, die gebaseerd zijn op acht waardenoriëntaties die al jaren gehanteerd worden door Motivaction. Deze Mentality-milieus hebben elk een eigen kijk op de wereld. In de reclamewereld is het gebruik van deze indeling al gemeengoed. Na een onderzoek onder de deelnemers van de opdrachtgevers heeft APG vastgesteld hoe elk van deze acht, al langer bekende groepen, denkt over pensioen.

1) Passieve genieters

Deze mensen zijn erg gericht op hun directe omgeving en hebben weinig met ideeën over solidariteit in een pensioenstelsel. Ze zijn ontevreden over de politiek, maar ondernemen geen actie om invloed uit te oefenen. Pensioen vinden ze abstract, ze denken er niet over na, maar hebben wel het gevoel dat ze veel moeten inleggen en er mogelijk weinig voor terugkrijgen. Ze denken in termen van ‘wij hebben toch recht op een fatsoenlijk pensioen’ en lezen de informatie van het pensioenfonds doorgaans niet. Als ze iets willen weten bellen ze graag met het pensioenfonds.

Pensioeninformatie moet voor hen onder meer persoonlijk gericht zijn, grip geven met concrete actie, urgentie opwekken. Geen uitgebreide toelichtingen of cijfers, teveel keuzes, of verwijzingen naar de wetten en politiek. Eventueel kunnen voor deze groep bekende Nederlanders ingezet worden om aandacht te trekken.

2) Realistische ambitieuzen

Deze mensen zijn carrièregericht, willen hard werken en hogerop komen. Ze zijn relatief vaak jong en wonen in de stad. Voor hen is het pensioen ver weg, maar ze willen het goed regelen. Ze hebben vertrouwen in het fonds, maar willen wel als gelijkwaardige gezien worden en gekend worden in belangrijke beslissingen. Ze willen een transparant en vernieuwend fonds. Ze lezen de informatie van het fonds goed, willen dat het pensioenfonds een goede website en persoonlijke online omgeving heeft. Ze hoeven niet per se korte, maar wel inzichtelijke informatie. Ze vinden het fijn als het pensioenfonds hen wijst op kansen en voordelen. De communicatie moet niet belerend zijn of verwijzen naar regels.

3) Onbezorgde ontplooiers

Dit zijn open mensen, geïnteresseerd in de wereld en minder in hun eigen belang, hoog opgeleid, vaak werkzaam in onderwijs en zorg. Ze willen dat het pensioenfonds sociaal en economisch verantwoord handelt en geven indien nodig duidelijk hun mening. Ze geloven in solidariteit. Ze houden zich niet zo bezig met hun eigen pensioen en zijn daar ook niet ongerust over. Pensioencommunicatie mag voor hen idealistisch van toon zijn, gaan over het belang van solidariteit, de koers op lange termijn, over maatschappelijk verantwoord beleggen. Het is af en toe nodig deze groep ook inzicht te geven en wakker te schudden over hun toekomstige financiële situatie. De groep is allergisch voor een populistische of bevoogdende benadering.

4) Rationele ondernemenden

Deze mensen zijn hoog opgeleid, doorgaans goed verdienend en hebben hun zaken goed op orde. Ze nemen verantwoordelijkheid, lezen de informatie van het fonds en hebben tot op zekere hoogte begrip voor zaken als een hogere pensioenleeftijd. Deze groep moet het fonds vooral niet paternalistisch benaderen, of proberen wijs te maken dat ze zich ‘geen zorgen hoeft te maken’. Ze willen als een gelijkwaardige gesprekpartner behandeld worden. Deze groep wil graag dat een deskundige hen zakelijk en gedetailleerd informeert. Het pensioenfonds moet laten zien dat het de kennis van deze mensen waardeert, een aanvulling erop geven. Ook moet het fonds inzicht geven in het eigen functioneren en de nadruk leggen op de mogelijkheden voor eigen regie van de deelnemers.

5) Teleurgestelde plichtsgetrouwen

Deze mensen houden van orde en geborgenheid in kleine kring. Ze blijven graag bij het oude en vertrouwde en zijn relatief snel te tevreden. Ze lezen de informatie van het pensioenfonds goed en hebben een redelijk idee van hoe hun pensioen ervoor staat. Ze zijn risicomijdend. Hun vertrouwen in instellingen als het pensioenfonds heeft de afgelopen jaren een knauw gekregen. De communicatie moet informeel zijn, persoonlijk, kort en bondig. Het is goed om de deelnemer gerust te stellen over het feit dat het pensioenfonds voor de belangen van de deelnemer staat. De boodschap mag appelleren aan maatschappelijke betrokkenheid, maar moet niet te ingewikkeld zijn.

 

Toepassingen

Alle deelnemers willen verschillende informatie van het fonds en moeten op een andere manier of op een ander moment benaderd worden. Toch wordt er door pensioenfondsen op dit moment nog weinig rekening gehouden met persoonlijkheid. Wat voor type je ook bent, iedereen krijgt informatie op vrijwel dezelfde wijze aangeboden. APG wil daar vanaf volgend jaar, in opdracht van de pensioenfondsen die er klant zijn, verandering in brengen. Dit sluit prima aan op de vernieuwde wet Pensioencommunicatie die vraagt om communicatie die ‘aansluit bij de beleving en het perspectief van deelnemers’. Sylvia Hendriks, strategisch marketing manager: "De bedoeling is om die groepen anders te benaderen. We willen mensen niet in hokjes duwen. De inzichten uit deze persona’s willen we toevoegen om de communicatie relevanter te maken, door naast demografie en gedrag rekening te houden met drijfveren en behoeften van de deelnemers.’

‘De communicatie moet interessant zijn. Als je iedereen hetzelfde stuurt, is de kans groot dat mensen, na twee of drie keer geconstateerd te hebben dat de post van een fonds niet relevant voor ze is, voortaan alles weggooien’, zegt Hendriks. ‘Daarom willen onze pensioenfondsen in principe geen massacommunicatie meer die voor iedereen hetzelfde is, maar meer doelgroepspecifieke boodschappen.’

 

Mark Boerekamp, COO APG, vertrekt als lid van de raad van bestuur APG

Suggestie

Mark Boerekamp, COO APG, vertrekt als lid van de raad van bestuur APG

Brightlands Smart Services Campus officieel van start

Suggestie

Brightlands Smart Services Campus officieel van start